97twp_1.jpg

HELPDESK  
Dimension 49 – september 2018
Weet u of het verplicht is een stelling tegen een gevel te aarden in functie van onweer? De firma die de stelling heeft geplaatst is hier niet bevoegd voor en weet het ook niet.

Vanaf het ogenblik dat zich een elektrisch risico op de steiger kan voordoen moet deze worden geaard. Dit is een algemeen principe uit het AREI.

97twp.jpg

HELPDESK  
Dimension 48 – mei 2018
Is alles wat enkel op papier wordt bijgehouden ook onderworpen aan de nieuwe privacywetgeving? We vragen aan onze bouwheer bijvoorbeeld een papieren kopie van zijn paspoort met daarop een rijksregisternummer, wat dus een persoonlijk gegeven is. Zelf digit

De nieuwe privacywetgeving maakt geen onderscheid of iets digitaal of op papier wordt bijgehouden. Alles wat gestructureerde informatie is, blijft onderworpen aan deze wetgeving. De wetgeving is van toepassing op persoonlijke informatie die op een

helpsdesk1_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 47 – februari 2018
Bij een project stellen wij na de afbraak van de bestaande bebouwing vast dat de regenwaterafvoer ...

Ik begreep dat de afvoerbuis van de buren sowieso dient te worden verplaatst, eventueel aangesloten op de eigen voorzieningen van afvoer via regenwaterputten. Een antwoord op uw vraag of er een algemeen principe in de wet is voorgeschreven over


Architect@Work april/mei 2022
helpsdesk1_1.jpg

HELPDESK  
Dimension 46 – november 2017
Ik doe regelmatig muurovernames, maar nu hoor ik dat dit een exclusiviteit zou zijn van landmeter-experts. Is dit zo?

Op de website landmeter-expert.be staat volgende interpretatie van de wet vermeld:

helpsdesk1.jpg

HELPDESK  
Dimension 45 – september 2017
We willen ons architectenbureau laten zaakvoeren door drie afzonderlijke managementvennootschappen, voor elke zaakvoerder één. Kan dit?

Artikel 2, § 2, 1° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect is zeer strikt: “§ 2. De rechtspersonen die over rechtspersoonlijkheid beschikken mogen het beroep van architect uitoefenen