leonstynen.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Léon Stynen, roman van een leven

De casino’s van Knokke en Oostende, de paviljoenen van New York op Expo 38 en van Brussel op Expo 58, het BP-gebouw van Antwerpen, deSingel, eengezinswoningen, inrichtingen van passagiersschepen, bioscopen, en meubilair dat vandaag nog wordt uitgegeven: allemaal zijn het voorbeelden van het emblematische oeuvre van Léon Stynen, van een avant-garde die moeiteloos de tand des tijds doorstaat. Deze nieuwe uitgave verzamelt teksten en onuitgegeven documenten uit de familiearchieven en werpt zo een helder licht op de veelzijdigheid en de diepgaande invloed van Stynen, een discrete reus met maar liefst 990 projecten.

francisalys.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
The Nature of the Game

Niet alleen tijdens het Festival van de architectuur, maar ook bij kunstencentrum Wiels in Brussel ligt de focus dit najaar op spel. Iets uitdrukkelijker nog, want van 7 september 2023 tot en met 7 januari 2024 toont het Centrum voor Hedendaagse Kunst een uitgebreide selectie van Francis Alÿs’ beroemde films van kinderspelen, in dialoog met zijn ingetogen schilderijen en de filminstallatie The Silence of Ani. Architect en kunstenaar staat bekend om zijn observaties van menselijk gedrag in de stedelijke omgeving. Zijn films leggen zowel culturele tradities vast als de spontane en ongedwongen handelingen van kinderen, op straat, in conflictzones en in de turbulentie van het moderne leven. De kinderspelen hebben sinds 1999 een centrale plaats verworven in Alÿs’ praktijk, omdat ze hem in staat stellen de cultuur en de patronen volgens welke mensen leven vast te leggen, soms zelfs op plaatsen waar ze het minst waarschijnlijk lijken voor te komen. The Nature of the Game, eerder al te zien in het Belgische Paviljoen van de Biënnale van Venetië 2022, toont zo films die hij tijdens de pandemie maakte in onder meer de Democratische Republiek Congo, België, Hongkong, Mexico en Zwitserland, aangevuld met meer recente beelden uit Oekraïne.

raymaekers.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Circulaire pionier

Voor de zesde editie van de tentoonstellingsreeks Unfolding the Archives duiken Rotor, UGent en het Vlaams Architectuurinstituut in de wereld van ontwerper Marcel Raymaekers (°1933). Anders dan de vertrouwde Belgische naoorlogse architectuur, zijn de gebouwen van Raymaekers bijna uitsluitend uit gerecupereerde materialen opgetrokken. Vanaf de jaren 1960 realiseerde hij een omvangrijk oeuvre met materialen zoals zwerfkeien uit de Maasvallei of kolommen en portieken van afgebroken kerken. Die doorgedreven toepassing van hergebruik laat hem aansluiten bij eeuwenoude bouwtradities, maar maakt van hem ook een buitenbeen in zijn tijd, een pionier van het circulair bouwen. De tentoonstelling Unfolding the Archives #6 Marcel Raymaekers, pionier in circulaire architectuur focust op enkele belangrijke materiaalstromen in het werk van Raymaekers en illustreert hun traject, van bron tot architecturale toepassing, aan de hand van originele objecten, archiefdocumenten en nieuw fotografisch materiaal. De tentoonstelling maakt deel uit van het Festival van de architectuur, maar blijft ook nadien, tot 17 maart 2024, in DE SINGEL te bezichtigen.


Ursus juni-sept 2023
festivalarchitectuur.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Festival van de architectuur

Staat onze omgeving voor altijd vast of is er nog ruimte voor verandering? Het Festival van de architectuur (F/a) 2023 beschouwt de beperkingen van een dichtbebouwd landschap als een uitdaging en bekijkt de omgeving met een nieuwe blik. Als iemand grondig naar onze omgeving kijkt, dan zijn het wel architecten. Maar wat ziet een beeldend kunstenaar of een theatermaker die naar onze omgeving kijkt? Wat ziet een kind? Met ‘Een speelveld’ als thema nodigen het Vlaams Architectuurinstituut en DE SINGEL jong en oud uit om van 5 tot en met 10 september voor één keer de regels opzij te leggen en inventief om te gaan met wat er al is. Antwerpen is gaststad voor deze editie, maar ook op andere locaties in Vlaanderen en Brussel worden evenementen georganiseerd.

stadsvernieuwing.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Stadsvernieuwing is mensenwerk

In een poging om de steden nieuw leven in te blazen en de stadsvlucht te keren, ontwikkelde Vlaanderen zo’n twintig jaar geleden een project dat het ‘Stadsvernieuwing’ doopte. De expo Stadsvernieuwing is mensenwerk toont hoe dit instrument lokale vernieuwing vleugels gaf. Fotograaf Bas Bogaerts trok Vlaanderen rond en legde vast hoe nieuwe manieren van wonen, werken, verplaatsen, samenleven en ontspannen door de stadsvernieuwing ontstonden, terwijl documentairemaker Bertrand Lafontaine in zes kortfilms hetzelfde deed. In de bijbehorende expo Genk is mensenwerk presenteren Joeri De Bruyn (Public Space) en de dienst Ruimte dan weer een aantal vernieuwende en ambitieuze plannen die in Genk zijn opgestart en de stad fundamenteel zullen veranderen. Niet alleen door in stenen te investeren, maar ook – en vooral – in mensen. Beide expo’s zijn van 5 tot en met 19 oktober 2023 gratis te bezichtigen in C-Mine te Genk.

gevondenarchitectuur.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Gevonden architectuur

In een wereld waarin migratie, bevolkingsgroei, diversiteit en klimaatverandering grote uitdagingen zijn, krijgt de herbestemming van gebouwen meerdere betekenissen. Duurzaamheid, circulariteit, het collectieve geheugen, toe-eigening ... Hoe kan je in deze nieuwe realiteit de bestaande gebouwde omgeving verder ontwikkelen? Hoe kan erfgoed een antwoord zijn op de noden van vandaag? En welke rol speelt architectuur in deze maatschappelijke veranderingen? Hoe verrijken noties en evoluties zoals circulariteit, conservatie, restauratie, pastiche, weiterbauen, ‘wevend’ te werk gaan en urban mining de hedendaagse architectuurpraktijk? Aan de hand van experimentele, grensverleggende (inter)nationale voorbeelden onderzoekt de tentoonstelling Gevonden Architectuur de verschillende posities die hedendaagse ontwerpers ten opzichte van het bestaande innemen en zet ze de verhouding tussen hedendaags ontwerp en erfgoed op scherp. De tentoonstelling maakt deel uit van het Festival van de architectuur, maar blijft ook nadien, tot 17 maart 2024, in DE SINGEL te bezichtigen.

brusselshousing.jpg

UPDATE  
Dimension 68 – mei 2023
Brusselse woontypologieën

Vanaf de zeventiende eeuw beginnen stedelijke rijhuizen – meestal twee tot drie verdiepingen hoog, met een kleine tuin achteraan – samen het traditionele Europese stadsblok te vormen. In Brussel nam deze burgerlijke woontypologie echter al snel uitermate gevarieerde vormen aan, waaronder de inmiddels bekende art nouveau woningen. Die variëteit vormt tot op heden het DNA van de stad en wordt in ‘Brussels Housing: Atlas of Residential Building Types’ nauwgezet onder de loep genomen. De publicatie analyseert maar liefst honderd projecten die de opkomst van het rijhuis in Brussel en de verdere ontwikkeling ervan in andere woonvormen illustreren. Een foto-essay van architectuurfotograaf Maxime Delvaux vult de projectfiches verder aan. Het resultaat is een geschiedenis van de architectuur en ontwikkeling van de stad Brussel en haar bijzondere, heterogene stadsbeeld.

gardenfutures.jpg

UPDATE  
Dimension 68 – mei 2023
Garden Futures

Het Vitra Design Museum in Weil am Rhein brengt samen met de Wüstenrot Stiftung en het Nieuwe Instituut een tentoonstelling over tuin- en landschapsontwerp. De afgelopen jaren zien we immers een opleving in de belangstelling voor tuinen. Niet alleen als romantische idylle, maar ook als een domein waarbinnen geëxperimenteerd kan worden met de concepten rond sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en klimaatverandering. Garden Futures, vormgegeven door de Italiaanse ontwerpstudio Formafantasma, vormt een van de eerste museale verkenningen van de geschiedenis en toekomst van de moderne tuin en toont voorbeelden van zowel hedendaagse gemeenschapstuinen, groene gevels en verticale stadsboerderijen als terrasmeubilair en tuinen van de hand van beroemde ontwerpers en kunstenaars als Roberto Burle Marx, Mien Ruys en Derek Jarman. De tentoonstelling loopt nog tot 3 oktober.

buildingutopia.jpg

UPDATE  
Dimension 68 – mei 2023
Building Utopia

Het Barbican Arts Centre in Londen, het grootste multikunstencentrum van Europa en onderdeel van het iconische brutalistische Barbican Estate, vierde vorig jaar zijn veertigste verjaardag. Naar aanleiding van het jubileum stelde voormalig directeur Nicholas Kenyon een diepgaande verkenning van het centrum samen. ‘Building Utopia: The Barbican Centre’ omvat zo een rijke collectie archiefmateriaal, inclusief plannen en foto’s van het ontwerp en de bouw van het centrum, originele bewegwijzering en branding, alsook een schat aan foto’s van de enorme reeks voorstellingen en tentoonstellingen die er in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Een essay van architectuurhistorica Elain Harwood gaat dieper in op de architectuur van het kunstencentrum.

mindexpanders.jpg

UPDATE  
Dimension 68 – mei 2023
Mind Expanders

Tot 3 september presenteert Kunsthal Rotterdam de meest bekende projecten van Haus-Rucker-Co, een uitbundig en rebels collectief van Weense architecten en kunstenaars, opgericht in 1967 door Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp en Klaus Pinter. In een reactie op het groeiend gevoel van vervreemding in de consumptiemaatschappij en de toenemende verstedelijking probeert het collectief via happenings en projecten de traditionele opvattingen over ruimte uit te dagen en een utopische stedelijke ruimte te creëren. In de tentoonstelling Mind Expanders staat een selectie werken uit 1967 - 1972 centraal, een periode waarin het collectief zijn meest kenmerkende en vernieuwende architecturale projecten ontwikkelt. Te zien is onder meer Balloon for 2, een transparant pvc-membraan dat is opgeblazen tot een grote luchtbel, Food City I, een film waarin een eetbare stadsmaquette wordt gebouwd, en de de interactieve en legendarische installatie Giant Billiard.

normanfoster.jpg

UPDATE  
Dimension 68 – mei 2023
Norman Foster in Pompidou

Norman Foster behoeft geen introductie. De Britse architect heeft inmiddels immers heel wat iconische projecten op zijn palmares. Van 10 mei tot en met 7 augustus presenteert het Centre Pompidou een grootse retrospectieve over de architect, die het volledige oeuvre van de voorbije zes decennia beslaat. Op een oppervlakte van bijna 2.200 m2 worden tekeningen, werkboeken, maquettes en prototypes van maar liefst 130 architectuur- en designprojecten getoond, onderverdeeld volgens zeven thema’s: Nature & Urbanity, Skin & Bones, Vertical City, History & Tradition, Planning & Place, Networks & Mobility, en Future. De tentoonstelling werd ontworpen door Norman Foster zelf en uitgevoerd in samenwerking met zowel Foster + Partners als de Norman Foster Foundation.

civacongo.jpg

UPDATE  
Dimension 68 – mei 2023
Style Congo. Heritage & Heresy

De tentoonstelling Style Congo. Heritage & Heresy verkent nog tot 3 september de politiek van culturele representatie en toe-eigening aan de hand van zowel hedendaagse artistieke en architecturale interventies als historische documenten en materiaal uit de CIVA-collecties. De tentoonstelling brengt een visuele kroniek van de vertegenwoordiging van Congo op wereldtentoonstellingen die tussen 1885 en 1958 werden georganiseerd en neemt daarbij de art nouveau als ankerpunt. Die stroming – destijds ook wel “Congostijl” genoemd – viel samen met de exploitatie van Congo door koning Leopold II en weerspiegelt een wijdverbreide fascinatie voor “exotische” materialen en vormen. De werken in de tentoonstelling bevragen en destabiliseren de canonieke geschiedenissen en koloniale wortels van dit erfgoed. Door de sporen van de kolonisatie in de stad Brussel en in het Congolese stedelijke landschap te onderzoeken, vormen ze een dekoloniale herschikking van private en publieke ruimtes, waarbij getracht wordt de marges van de geschiedenis te herschrijven naar het centrum.