futurogentile.jpg

UPDATE  
Dimension 67 – maart 2023
Futuro Gentile

Van 12 februari tot 27 augustus 2023 presenteert het CID – Grand-Hornu het werk van Michele De Lucht en zijn multidisciplinaire studio AMDL CIRCLE, die zich toelegt op architectuur, interieur- en productontwerp, grafisch ontwerp en installaties en internationaal bekend staat om zijn humanistische benadering van design. Die benadering, waarin de voortdurende evolutie van de menselijke behoeften centraal staat, alsook de ambitie om dynamisch te reageren op onze steeds complexere uitdagingen, vormt dan ook het onderwerp van de tentoonstelling Futuro Gentile – Een beminnelijke toekomst. Over een oppervlakte van bijna 1.200 m2 lopen twee trajecten gelijktijdig en complementair van experiment naar ontwerp en van visionair naar architectuur. Onder meer de experimentele designobjecten van Produzione Privata en de visionaire architecturen van de Earth Stations zijn scenario’s verbeeld door Circle, waarin de moderne mens evolueert, op zoek naar nieuwe ideeën en een beter begrip van zijn ambities, met het nodige respect voor de planeet en andere menselijke wezens.

irmelkamp.jpg

UPDATE  
Dimension 67 – maart 2023
Architekturbilder

Sinds de jaren 70 is Irmel Kamp actief als architectuurfotografe, met een voorliefde voor langlopende onderzoeksprojecten gericht op één specifieke regio of stijl. Anders dan de mechanische en isolerende blik van Bernd en Hilla Becher, echter, die in dezelfde periode actief waren, portretteert Kamp net gebouwen ingebed in en gevormd door hun omgeving en omstandigheden. De publicatie Irmel Kamp: Architekturbilder bundelt een uitgebreid overzicht van haar fotoreeksen, waaronder foto’s uit de series Zink (1978-1982), Tel Aviv (1988-90), Brussel-Brussel (1996/97) en Moderne in Europa (2000-2012), en schetst zo een mooi beeld van Kamps typologisch georiënteerde zwart-wit fotografie, gekenmerkt door individuele perspectieven en cultuurhistorische alsmede sociologische referenties.

riverside.jpg

UPDATE  
Dimension 67 – maart 2023
Riverside Tower

De Riverside Tower, een van de drie grote woontorens op Antwerpen Linkeroever, ontworpen door Léon Stynen en Paul De Meyer, mocht vorig jaar vijftig kaarsjes uitblazen. In 1972 namen de eerste bewoners er hun intrek en een jaar later verhuisde ook architect Paul De Meyer met zijn familie van Lier naar Linkeroever. Zij betrokken in de Riverside Tower een prachtig penthouse dat De Meyer specifiek voor zichzelf bouwde en dat tot aan zijn overlijden in 2011 nooit gepubliceerd werd. Vandaag vormt de vijftigste verjaardag van Riverside Tower – net als de renovatie van het uitzonderlijke dakappartement door Glenn Sestig in 2016 - echter de perfecte aanleiding om het ontstaansverhaal van de iconische woontoren opnieuw te schetsen, ditmaal met nooit eerder gepubliceerde documenten, tekeningen en foto’s.


Architect@Work maart/mei 2023
periphery.jpg

UPDATE  
Dimension 67 – maart 2023
Periphery

In mei 2021 opende Kunsthal Extra City officieel de deuren van haar nieuwe locatie in het voormalig Dominicanenklooster in de Antwerpse Provinciestraat. Niet veel later schreef de organisatie voor deze nieuwe locatie zes creatieopdrachten uit. Kunstenaars Meryem Bayram, Maëlle Dufour, Mekhitar Garabedian, Geert Goiris, Imge Özbilge en CMMC, allen actief in diverse media en met uiteenlopende praktijken, werd gevraagd om de dialoog aan te gaan met de beladen architecturale ruimte en in de periferie van de kerk en de kapel een semipermanent werk te installeren. Nog tot eind 2023 verschalken de werken zich in zijbeuken, vergeten achterkamers en verscholen tussenruimtes, waar ze in alle beslotenheid tot bloei kunnen komen. Samen met kunstenaars en bezoekers zet Kunsthal Extra City zo een eerste stap om haar nieuwe locatie te bevragen, activeren en onderzoeken.

habitercfranoislichtl.jpg

UPDATE  
Dimension 67 – maart 2023
Ce qu’habiter veut dire

De ideale woning? Dat moet wel een huis met een tuin zijn. Al kan je gerust ook leven in een flat, een boot of een hut, alsook in je eigen lichaam, een straat, een buurt, een dorp, een landschap, een grondgebied … Op basis van de schijnbaar eenvoudige vraag “Wat is wonen?” en in samenwerking met ontwerpers, interieurarchitecten, architecten, landschapsarchitecten en kunstenaars nodigen het ICA en MAD Brussels het publiek uit om hun leefomgeving opnieuw te bekijken en de hedendaagse architectuur te ontdekken. De tentoonstelling Ce qu’habiter veut dire toont de verschillende antwoorden die in een groot deel van Wallonië en Brussel en bij alle actoren van onze leefomgeving zijn verzameld. Het werk van fotografen, architecten, kunstenaars en ontwerpers toont aan dat wonen niet alleen gaat over wonen, maar ook over leven in een gebied, over het zich toe-eigenen van het bestaande en over dromen, terwijl interviews en maquettes een nieuwe geografie van Franstalig België schetsen.

schoonverdiepcstijnbollaert.jpg

UPDATE  
Dimension 67 – maart 2023
Van Schoon Verdiep tot Verlicht Verdiep

In het gerestaureerde stadhuis van Antwerpen is, als aanvulling op de expo Antwerpen Morgen, tijdelijk ook de tentoonstelling Van Schoon Verdiep tot Verlicht Verdiep te bezoeken. Deze tentoonstelling ontsluit het ontwerpproces en eindresultaat van de recente restauratie, herinrichting en inbreiding van het historische stadhuis. Vijf ‘wunderkammers’ nemen de bezoeker mee door het onderzoek, de afwegingen en keuzemomenten van een aantal sleutelingrepen. De tentoonstelling biedt een diepe inkijk in een acht jaar durend traject van ontwerp tot realisatie met historisch beeldmateriaal uit het erfgoedarchief, schetsen, uitvoeringstekeningen, materiaalmonsters, foto’s en een unieke kortfilm aan de hand van de jonge filmmaker Dayo Clinckspoor. De scenografie werd ontworpen door HUB architecten in samenwerking met Sven Beirnaert.


Dorken rectangle maart 2023
kere.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Francis Kéré

Eerder dit jaar werd de Pritzkerprijs uitgereikt aan Francis Kéré. De uit Burkina Fase afkomstige architect en sociale activist met een architectuurbureau in Berlijn werd geëerd omwille van zijn bijzondere architecturale en sociale engagement en een praktijk waarin schoonheid, duurzaamheid, bescheidenheid en inventiviteit overheersen. Deze a+u monografie uit 2022, die begint met Gando Primary School en eindigt met lopende bouwprojecten, meubelstukken en tentoonstellingen, presenteert 34 werken van de architect. Naast teksten van Kéré en gastredacteur Andres Lepik, plaatsen 3 essays van jongere architecten van Afrikaanse origine het werk van Kéré in de bredere context van architectuur en verstedelijking op het Afrikaanse continent, waarbij hij zich beroept op kwesties als vertaalbaarheid, authenticiteit, rechtvaardigheid, gemeenschap en empowerment.

mjvhthomashick.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Marie-José Van Hee architecten

Hoe dragen we zorg voor architectuur? Hoe kijken we naar de persoonlijke inspanningen die nodig zijn om gebouwen te ontwerpen? Hoe maken ontwerpers, bewoners, materiaalproducenten en vakmensen samen architectuur? In het kader van het jaarthema ‘zorg’ nodigden het Vlaams Architectuurinstituut en De Singel het Gentse ontwerpbureau Marie-José Van Hee architecten uit om met deze vragen aan de slag te gaan. Aan de hand van een reeks interventies in de expozaal en rondom de kunstencampus toont Marie-José Van Hee van 30 november 2022 tot en met 21 mei 2023 haar visie op zorg. In haar eigen vormentaal en in relatie met de aanwezige kunst, verduidelijkt Van Hee de ruimtelijke kwaliteiten van Léon Stynens kunstencampus.

jbanlcover.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Allianties met de realiteit

Architectuur wordt vandaag geconfronteerd met maatschappelijke omwentelingen die alsmaar moeilijker te negeren zijn. Het woonvraagstuk, kantelende visies op onderwijs, het collectieve verleden, openbare ruimte en nieuwe zorgbehoeften zijn thema’s die met de dag urgenter worden. De aarzelende respons hierop plaatst het (internationale) succes van architectuur uit Vlaanderen en Brussel in perspectief. Het Architectuurboek Vlaanderen N°15. Allianties met de realiteit verzamelt een rijke selectie recente spraakmakende projecten die een verrassend antwoord bieden op deze uitdagingen. Tien essays en twee fotoreeksen bieden een kritische reflectie en houden het architectuurveld een spiegel voor. Allianties met de realiteit doet een appel aan het maatschappelijk engagement en sociaal ondernemerschap van al wie bijdraagt aan de (on)gebouwde omgeving.

umbau.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Umbau

Kunstenaar Aglaia Konrad (Salzburg, 1960) heeft een aanstekelijke fascinatie voor architectuur. Sinds de jaren 90 fotografeert ze stedelijke processen in uiteenlopende metropolen. Als een archeoloog onderzoekt ze de betekenislagen van de stad – van de materiaalkeuzes tot achterliggende ideologieën. Op uitnodiging van het FOMU ontwikkelde Konrad de tentoonstelling Umbau voor de bovenste verdieping van het museum. Centraal daarin staat haar nieuwe reeks over de Gentse Boekentoren. De titel Umbau (Duits voor ‘verbouwing, ‘verandering’) verwijst niet alleen naar de recente renovatie van dit iconische gebouw, maar evengoed naar Konrads maakproces: van constructie naar deconstructie en vice versa. Nog tot 15 januari 2023 laat Umbau je zo met nieuwe ogen naar architectuur(geschiedenis) kijken. Kunstenaar Richard Venlet ontwierp de centrale tentoonstellingsstructuur (Half-timbered, 2022) waarop de reeks getoond wordt.

kosmorama.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Kosmorama

Wereldwijd legt Ives Maes de architecturale overblijfselen van de wereldtentoonstellingen en hun locaties op foto vast. De Hasseltse kunstenaar stelt immers dat de wereldtentoonstellingen samen met de uitvinding van de fotografie ontstonden en dat organisatoren net dankzij het waarheidsgetrouwe medium bewijs van hun tijdelijke paviljoenen konden leveren. Vandaag levert het evenwel bevreemdende beelden op, ‘nabeelden’, overblijfselen van vervagende dromen, van bouwwerken die gemaakt waren om te verdwijnen, maar als een vergeten ruïne bleven staan. Zo toont Maes een ironisch contrast tussen de utopische toekomstverwachtingen van weleer en de stedelijke realiteit van vandaag. Een heel jaar lang, nog tot 3 september 2023, zijn de foto’s van Maes in de tentoonstelling Kosmorama in het recent heropende Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) te bezichtigen.

mattaclarksplitting.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Museum in Motion

Kunstenaar Gordon Matta-Clark (1943-1978) omschreef zijn acties als ‘anarchitectuur’, een woordspeling op anarchie en architectuur. Daarmee bekritiseerde hij het institutionaliseren van cultuur, maar toonde hij ook zijn engagement in de eigen omgeving met een voorkeur voor het realiseren van fysieke acties. Zijn site-specifieke interventies combineerden de vormentaal van het minimalisme met de grootschaligheid van land art. Door gebouwen letterlijk in twee te snijden, werd bijvoorbeeld niet alleen het interieur, maar ook de structuur ervan zichtbaar gemaakt, om zo op een nieuwe manier gelezen te worden. Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) exposeert vandaag verschillende werken van Gordon Matta-Clark, inclusief Office Baroque, een project uit 1977 dat in zekere zin mee de basis legde voor de M HKA-collectie. De tentoonstelling Museum in Motion – Gordon Matta-Clark is tot en met 8 januari 2023 te bezoeken.