kere.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Francis Kéré

Eerder dit jaar werd de Pritzkerprijs uitgereikt aan Francis Kéré. De uit Burkina Fase afkomstige architect en sociale activist met een architectuurbureau in Berlijn werd geëerd omwille van zijn bijzondere architecturale en sociale engagement en een praktijk waarin schoonheid, duurzaamheid, bescheidenheid en inventiviteit overheersen. Deze a+u monografie uit 2022, die begint met Gando Primary School en eindigt met lopende bouwprojecten, meubelstukken en tentoonstellingen, presenteert 34 werken van de architect. Naast teksten van Kéré en gastredacteur Andres Lepik, plaatsen 3 essays van jongere architecten van Afrikaanse origine het werk van Kéré in de bredere context van architectuur en verstedelijking op het Afrikaanse continent, waarbij hij zich beroept op kwesties als vertaalbaarheid, authenticiteit, rechtvaardigheid, gemeenschap en empowerment.

mjvhthomashick.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Marie-José Van Hee architecten

Hoe dragen we zorg voor architectuur? Hoe kijken we naar de persoonlijke inspanningen die nodig zijn om gebouwen te ontwerpen? Hoe maken ontwerpers, bewoners, materiaalproducenten en vakmensen samen architectuur? In het kader van het jaarthema ‘zorg’ nodigden het Vlaams Architectuurinstituut en De Singel het Gentse ontwerpbureau Marie-José Van Hee architecten uit om met deze vragen aan de slag te gaan. Aan de hand van een reeks interventies in de expozaal en rondom de kunstencampus toont Marie-José Van Hee van 30 november 2022 tot en met 21 mei 2023 haar visie op zorg. In haar eigen vormentaal en in relatie met de aanwezige kunst, verduidelijkt Van Hee de ruimtelijke kwaliteiten van Léon Stynens kunstencampus.

jbanlcover.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Allianties met de realiteit

Architectuur wordt vandaag geconfronteerd met maatschappelijke omwentelingen die alsmaar moeilijker te negeren zijn. Het woonvraagstuk, kantelende visies op onderwijs, het collectieve verleden, openbare ruimte en nieuwe zorgbehoeften zijn thema’s die met de dag urgenter worden. De aarzelende respons hierop plaatst het (internationale) succes van architectuur uit Vlaanderen en Brussel in perspectief. Het Architectuurboek Vlaanderen N°15. Allianties met de realiteit verzamelt een rijke selectie recente spraakmakende projecten die een verrassend antwoord bieden op deze uitdagingen. Tien essays en twee fotoreeksen bieden een kritische reflectie en houden het architectuurveld een spiegel voor. Allianties met de realiteit doet een appel aan het maatschappelijk engagement en sociaal ondernemerschap van al wie bijdraagt aan de (on)gebouwde omgeving.

umbau.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Umbau

Kunstenaar Aglaia Konrad (Salzburg, 1960) heeft een aanstekelijke fascinatie voor architectuur. Sinds de jaren 90 fotografeert ze stedelijke processen in uiteenlopende metropolen. Als een archeoloog onderzoekt ze de betekenislagen van de stad – van de materiaalkeuzes tot achterliggende ideologieën. Op uitnodiging van het FOMU ontwikkelde Konrad de tentoonstelling Umbau voor de bovenste verdieping van het museum. Centraal daarin staat haar nieuwe reeks over de Gentse Boekentoren. De titel Umbau (Duits voor ‘verbouwing, ‘verandering’) verwijst niet alleen naar de recente renovatie van dit iconische gebouw, maar evengoed naar Konrads maakproces: van constructie naar deconstructie en vice versa. Nog tot 15 januari 2023 laat Umbau je zo met nieuwe ogen naar architectuur(geschiedenis) kijken. Kunstenaar Richard Venlet ontwierp de centrale tentoonstellingsstructuur (Half-timbered, 2022) waarop de reeks getoond wordt.

kosmorama.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Kosmorama

Wereldwijd legt Ives Maes de architecturale overblijfselen van de wereldtentoonstellingen en hun locaties op foto vast. De Hasseltse kunstenaar stelt immers dat de wereldtentoonstellingen samen met de uitvinding van de fotografie ontstonden en dat organisatoren net dankzij het waarheidsgetrouwe medium bewijs van hun tijdelijke paviljoenen konden leveren. Vandaag levert het evenwel bevreemdende beelden op, ‘nabeelden’, overblijfselen van vervagende dromen, van bouwwerken die gemaakt waren om te verdwijnen, maar als een vergeten ruïne bleven staan. Zo toont Maes een ironisch contrast tussen de utopische toekomstverwachtingen van weleer en de stedelijke realiteit van vandaag. Een heel jaar lang, nog tot 3 september 2023, zijn de foto’s van Maes in de tentoonstelling Kosmorama in het recent heropende Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) te bezichtigen.

mattaclarksplitting.jpg

UPDATE  
Dimension 66 – november 2022
Museum in Motion

Kunstenaar Gordon Matta-Clark (1943-1978) omschreef zijn acties als ‘anarchitectuur’, een woordspeling op anarchie en architectuur. Daarmee bekritiseerde hij het institutionaliseren van cultuur, maar toonde hij ook zijn engagement in de eigen omgeving met een voorkeur voor het realiseren van fysieke acties. Zijn site-specifieke interventies combineerden de vormentaal van het minimalisme met de grootschaligheid van land art. Door gebouwen letterlijk in twee te snijden, werd bijvoorbeeld niet alleen het interieur, maar ook de structuur ervan zichtbaar gemaakt, om zo op een nieuwe manier gelezen te worden. Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) exposeert vandaag verschillende werken van Gordon Matta-Clark, inclusief Office Baroque, een project uit 1977 dat in zekere zin mee de basis legde voor de M HKA-collectie. De tentoonstelling Museum in Motion – Gordon Matta-Clark is tot en met 8 januari 2023 te bezoeken.

stedenbouwkanookzo.jpg

UPDATE  
Dimension 65 – september 2022
Stedenbouw kan ook zo

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, vergrijzing en gezinsverdunning, toenemende ruimtelijke wanorde, … We staan voor immense uitdagingen. Onze toekomst hangt af van hoe we die ecologische en sociale uitdagingen het komende decennium zullen aanpakken.

agwa.jpg

UPDATE  
Dimension 65 – september 2022
AgwA

A+ en Bozar openen dit najaar de monografische tentoonstelling Dispositions, gewijd aan het werk van het Brusselse architectenbureau AgwA. AgwA is het bureau van Benoît Vandenbulcke, Harold Fallon en Benoît Burquel en werd opgericht tussen 2003 en 2006 in Brussel. De architecten ontwerpen eenvoudige, precieze en functionele architectuur die toelaat dat het gebouw toegeëigend kan worden door de gebruikers ervan en dat aanpasbaar is in de tijd.

compositepresence.jpg

UPDATE  
Dimension 65 – september 2022
Composite Presence

In 2021 prijkte Composite Presence op de architectuurbiënnale van Venetië. De presentatie van Bovenbouw Architectuur, waarin vijftig projecten samengebracht wordt tot een wirwar van historische, klassieke en moderne gebouwen – een fictieve, doch herkenbare Vlaamse stedelijke omgeving – gooide er toen hoge ogen. Ook wie de oversteek naar Venetië niet kon maken, krijgt vandaag de kans om de levensgrote maquette te bewonderen en aldus te reflecteren over de wrijving tussen stad en architectuur. Van 2 oktober tot en met 12 februari 2023 staat de presentatie namelijk in Z33 in Hasselt.

speelsmodernisme.jpg

UPDATE  
Dimension 65 – september 2022
Speels Modernisme

In de jaren 1950 werd architect Raoul J. Brunswyck een enthousiaste voorstander van het speels modernisme. Hij associeerde zich met Odon Wathelet en uitte zich door middel van een gedurfde en kleurrijke esthetiek. In Ganshoren kan je vandaag van nabij kennismaken met de dynamische lijnen, gewaagde uitsprongen en asymmetrische vormen van deze architectuur. Op het programma staan onder meer een pop-up paviljoen in de voormalige kantoren van de architecten, rondleidingen met een gepassioneerde gids en een wandelparcours langsheen zo’n veertig door Brunswyck en Wathelet ontworpen gebouwen in het noordwesten van de hoofdstad. Snel zijn is wel de boodschap. Het initiatief loopt maar tot eind september!

doshi.jpg

UPDATE  
Dimension 65 – september 2022
Architecture for the people

De gerenommeerde architect en stedenbouwkundige Balkrishna Doshi is de eerste Indiase architect die gehonoreerd werd als laureaat van de Pritzker Prize en een van de weinige pioniers van de moderne architectuur in zijn thuisland. Gedurende zijn 60-jarige carrière realiseerde Doshi tal van uitlopende projecten waarbij hij de principes van de moderne architectuur wist te adapteren naar lokale culturen, tradities, materialen en de natuur. Vandaag kan u verschillende van die significante projecten, gerealiseerd tussen 1958 en 2014, ontdekken in Genk. Nog tot 6 november loopt in C-mine namelijk de tentoonstelling Balkrishna Doshi: Architecture for the People, een expo van het Vitra Design Museum en de Wüstenrot Foundation, in samenwerking met de Vastushilpa Foundation. De tentoonstelling toont zowel originele werken uit Doshi’s archief en studio, als fotografisch en filmmateriaal en enkele grootschalige installaties. Een allesomvattende tijdlijn geeft een overzicht van de carrière van de architect, die getuigt van zijn nauwe band met andere invloedrijke architecten zoals Le Corbusier en Christopher Alexander.

kaan.jpg

UPDATE  
Dimension 65 – september 2022
15 keer KAAN Architecten

Enkele edities geleden stond de uitbreiding van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen door KAAN Architecten nog centraal in deze publicatie; vandaag is het een van de vijftien projecten die middels foto’s, visualisaties, tekeningen en plattegronden in de eerste substantiële monografie over het Rotterdamse architectenbureau geïllustreerd en gedocumenteerd worden. KAAN Architecten staat voor een analytische ontwerpbenadering die vasthoudt aan tradities van duurzaamheid, welzijn, pragmatisme en kwaliteit en verwierf inmiddels grote bekendheid met complexe publieke opdrachten die de traditionele noties van typologie en methode overstijgen. In het boek 15 Buildings: Portraits worden de vijftien belangrijkste realisaties gedocumenteerd. Door hun complexe genealogie in kaart te brengen, laat het boek zien dat de ontwerpen van het bureau weliswaar verschillende karakters met verschillende fysionomieën zijn, maar desalniettemin onderdeel van dezelfde familie. Geen afzonderlijke autonome entiteiten, dus, maar eerder delen van een gedeelde visie.