aballoonhome.jpg

UPDATE  
Dimension 63 – februari 2022
A Balloon Home

Radicaal en productief, doch grotendeels onbekend. Zo omschrijft CIVA de Belgische architect A.J. Lode Janssens, aan wie het nog tot 27 maart een tentoonstelling wijdt. Dat de man sinds 20 jaar in vrijwillig ballingschap leeft, heeft ongetwijfeld veel met die classificatie te maken, net als zijn dubbelzinnige relatie met architectuur. Want hoewel Janssens bijzonder geïnteresseerd was in de mogelijkheden van de experimentele architectuur, verzette hij zich sterk tegen de pretenties ervan. Centraal in de tentoonstelling staat het ‘ballonhuis’ (Humbeek, 1969-1986) van de architect, dat voor de gelegenheid op schaal 1/4 door CRIT.architects gereproduceerd werd. Zodoende kan het publiek zich volledig rekenschap geven van de omvang van deze prestatie. Originele archiefdocumenten geven daarnaast inzicht in Janssens’ proefondervindelijke praktijk van ruimtelijk onderzoek.

sollewitt.jpg

UPDATE  
Dimension 63 – februari 2022
Sol LeWitt

Nog tot 1 mei belicht het Joods Museum van België in de tentoonstelling Sol LeWitt. Wall Drawings, Works on Paper, Structures (1968-2002) de diversiteit en eenheid in de producties van de conceptuele kunstenaar. Naast werken zoals Wall Drawing #138, voor het eerst gemaakt in de Brusselse galerie MTL, worden ook zijn samenwerking met Charles Vandenhove in het kader van het Universitair Ziekenhuis in Luik en zijn ontwerp voor de nieuwe synagoge van de gereformeerde Congregatie Beth Shalom Rodfe Zedek – “een probleem van geometrische vormen in een ruimte die aangepast is aan ritueel gebruik”, zoals LeWitt het zelf omschreef – middels tekeningen, foto’s, getuigenissen en archiefdocumenten prominent in beeld gebracht.

UPDATE  
Dimension 63 – februari 2022
Henry van de Velde Awards

Al 28 jaar benadrukken de Henry van de Velde Awards, georganiseerd door Flanders DC, de belangrijke maatschappelijke rol van de designer en zijn of haar opdrachtgevers. Daartoe bekroont het Vlaamse ontwerpers, bedrijven en overheden die design slim inzetten alsook producten, diensten en systemen met een positieve impact op de samenleving, het milieu en de economie. De prijzen voor 2022 zijn inmiddels uitgedeeld, en naar goede gewoonte worden de winnaars ook dit jaar tijdens een gratis tentoonstelling in Bozar in de kijker gezet. In de foyers van het museum ontdek je nog tot 10 april welke projecten en ontwerpen het meest konden overtuigen.


Life Cycles rectangle 2022
theurbanfact.jpg

UPDATE  
Dimension 63 – februari 2022
The Urban Fact

The Urban Fact onderzoekt Aldo Rossi’s ontwikkeling van een theorie over de stad, van de publicatie van Architecture of the City (1966) tot de tentoonstelling Analogous City (1976). Redacteurs Kersten Geers en Jelena Pancevac selecteerden hiervoor 23 projecten, gebonden door de realiteit van hun omgeving, maar ook geladen met culturele en burgerlijke ambitie, die de complexiteit van een architectuurproject als ‘geheel’ illustreren en tonen hoe architectuur aan de veranderende stedelijke context kan bijdragen. Samen geven de projecten blijk van een oeuvre dat zich pijnlijk bewust is van zijn beperkingen, maar tegelijk halsstarrig in zijn ambities.

openoproep.jpg

UPDATE  
Dimension 63 – februari 2022
Open Oproep vanuit onverwacht perspectief

Sinds de lancering van de Open Oproep in 2000 werden in het kader van de procedure al meer dan 700 opdrachten gepubliceerd en al bijna 250 architecturale en infrastructurele projecten gerealiseerd. Dat de bijzondere architectuurwedstrijd ook in het buitenland niet onopgemerkt blijft, getuigt het boek Celebrating Public Architecture: Buildings from the Open Call in Flanders 2000-21. Deze internationale publicatie, uitgegeven door de Duitse uitgeverij Jovis in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het VAi, gaat uitgebreid in op de procedure en illustreert aan de hand van 70 betrokken projecten uit heel Vlaanderen de architecturale kwaliteit die eruit voortkomt. Onder meer gebouwen van 51N4E, Bovenbouw Architectuur, noAarchitecten, OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Robbrecht en Daem en vele anderen zijn in het boekwerk opgenomen.

toolbox.jpg

UPDATE  
Dimension 63 – februari 2022
Toolbox dorpse architectuur

Een golf van appartementsgebouwen rolt over het land en ook kleine dorpskernen, van de Kempen tot de kust, veranderen razendsnel, met als gevolg dat de verblijfskwaliteit in en rond de gebouwen in het dorp verdwijnt of dreigt te verdwijnen. Dit boek benadrukt dat individuele architectuurprojecten in deze context nog steeds een verschil kunnen maken. Elke ingreep biedt immers kansen om de dorpskern te versterken of te verbeteren. Zoals de titel doet vermoeden, reikt Toolbox dorpse architectuur hiervoor een reeks ontwerpinstrumenten aan in de vorm van dorpse ‘figuren’ en ‘tactieken’ voor wonen in meervoud. Het boek schetst ook de randvoorwaarden voor een goed proces en profileert zich zo als een uitnodiging om het gesprek over goede dorpse architectuur aan te gaan en de ontwerpconcepten op het terrein uit te testen.


Aquarama trade fair rectangle
nimby.jpg

UPDATE  
Dimension 63 – februari 2022
NIMBY?

“Not in my backyard!” Het is inmiddels een gekende en tekenende reactie geworden op zowat alle ingrepen die in het kader van verduurzaming voorgesteld worden. Tijdens de tentoonstelling It’s Our F***ing Backyard. Designing Material Futures, van 23 april t.e.m. 4 september te bezoeken in het Stedelijk in Amsterdam, verzetten ontwerpers en zelfs producenten zoals Vitra en Ikea zich tegen die ingesteldheid. Zij zetten hun creativiteit immers in om mee te zoeken naar oplossingen voor de klimaatcrisis, bijvoorbeeld door nieuwe materialen te ontwikkelen, nieuwe functies toe te schrijven aan afval of natuurlijke materialen of alternatieve manieren te ontwikkelen voor energieopwekking. In de tentoonstelling worden zowel experimenten getoond als producten die al op grotere schaal worden toegepast.

urasolidsenses.jpg

UPDATE  
Dimension 61 – september 2021
Solid Senses

Op 10 november opent dan eindelijk de eerste monografische tentoonstelling van het Brusselse architectenbureau URA Yves Malysse Kiki Verbeeck in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. ‘Solid Senses’, dat deel uitmaakt van een reeks tentoonstellingen opgestart door A+ Architecture en BOZAR in 2019, was oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2020, maar werd omwille van bekende redenen uitgesteld. In een opeenvolging van zeer verschillende zalen geeft de tentoonstelling inkijk in het werk van URA, dat de grens houdt tussen het rationele en het emotionele, het pragmatische en het intuïtieve, het functionele en het buikgevoel. Sculpturale maquettes, kortfilms, en foto’s brengen gerealiseerde en lopende projecten in beeld. Van 10 november 2021 t.e.m. 16 januari 2022.

vanseveren.jpg

UPDATE  
Dimension 61 – september 2021
10 jaar Muller Van Severen

Het Design Museum Gent maakt zich stilaan klaar voor zijn langverwachte uitbreiding, maar zwaait eerst nog af met een uitgebreide en bijzondere blik op de collectie. Het ontwerpduo Muller Van Severen, dat in 2021 zelf 10 kaarsjes uitblaast, creëert van 9 oktober 2021 t.e.m. 6 maart 2022 een prikkelende dialoog tussen eigen werk en de collectiestukken van het Design Museum.

portraitofalandscape.jpg

UPDATE  
Dimension 61 – september 2021
Portrait of a Landscape

Nog tot 9 januari 2022 leg je in de wandelgangen van De Singel een wel heel bijzondere wandeling af. Brussels kunstenaar Pierre-Philippe Hofmann presenteert er namelijk een 36 meter lange video-installatie, opgebouwd uit 72 schermen, over de tien wandelingen die hij maakte van de buitengrenzen van Zwitserland naar het geografisch middelpunt, Älggi Alp in het kanton Obwalden. In totaal legde de kunstenaar 2.700 kilometer af, en na elke kilometer filmde hij wat er zich in zijn directe omgeving bevond en afspeelde. De installatie geeft een beeld van zowel de veelzijdigheid als de essentie van het landschap, en toont naast de bekende adembenemende berglandschappen ook de alledaagsheid van spelende kinderen en afvalophaling.

leonwuidar.jpg

UPDATE  
Dimension 61 – september 2021
Léon Wuidar: à perte de vue

Het oeuvre van de Luikse kunstenaar Léon Wuidar, dat gekenmerkt is door ijver en een vleugje humor en tot stand komt in zijn huis dat in de jaren 70 ontworpen werd door Charles Vandenhove – voor wie hij overigens verschillende kunstintegratie maakte – is zowel coherent als verrassend. Licht, ruimte, volume en perspectief vormen de leidraad in zijn scherpe en kleurrijke geometrische abstracties, en architectuur is nooit veraf. “Een huis is niet meer dan een verzameling geometrische vormen”, liet de kunstenaar ooit optekenen. In navolging van Museum Haus Konstruktiv in Zurich wijdt het Musée des Arts Contemporains Grand-Hornu een omvangrijke retrospectieve aan Wuidar, te bezoeken van 26 september 2021 t.e.m. 30 januari 2022.

architectuurinnederland_1.jpg

UPDATE  
Dimension 61 – september 2021
Spieken bij de noorderburen

Al 30 jaar biedt het jaarboek Architectuur in Nederland een overzicht van de hedendaagse Nederlandse architectuur, als ware het een internationale showcase voor de nationale praktijk. Ook afgelopen jaar selecteerden Kirsten Hannema, Teun van den Ende en Arna Mackic weer 22 projecten, waarvan eentje, enigszins onverwacht, op Belgisch grondgebied. Niet geheel onverwacht na een lange periode van lockdown, richt het overkoepelende thema Home Stretch zich op de directe woonomgeving en gemeenschapszin.