archiefdepotvanhetvlaamsarchitectuurinstituut.jpg

TOOLS & BEROEPSPRAKTIJK  
Dimension 70 – november 2023
Archiveren kan je leren: tips voor architecten

Elk architectenbureau maakt in zijn bestaan een aanzienlijke hoeveelheid archief aan. Het Vlaams Architectuurinstituut krijgt veel vragen over hoe je zo’n archief kan beheren, en wat er uiteindelijk mee moet gebeuren. In dit artikel geven ze enkele essentiële tips.

hergebruikfiguur1.jpg

TOOLS & BEROEPSPRAKTIJK  
Dimension 68 – mei 2023
Hergebruik van materialen in de praktijk

Het hergebruik van bouwelementen biedt heel wat socio-economische en milieuvoordelen, zoals de mogelijkheid om lokale arbeidskrachten in te zetten en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen. In tijden van materiaalschaarste en prijsstijgingen kan hergebruik ook financieel interessant zijn. Toch wordt tegenwoordig slechts 1 % van de bouwelementen na hun eerste toepassing hergebruikt. Tijd om daar verandering in te brengen. Maar hoe ga je ermee aan de slag?

erfpachtrecht.jpg

TOOLS & BEROEPSPRAKTIJK  
Dimension 66 – november 2022
Wat jij als architect moet weten over de veranderingen in het erfpachtrecht

Wat zijn de nieuwigheden en wijzigingen aan het erfpachtrecht waar je als architect van op de hoogte moet zijn? En voor welke projecten gebruik je een erfpachtrecht? Dat zijn de vragen die we in dit artikel.

geldlenenaanjevennootschap.jpg

TOOLS & BEROEPSPRAKTIJK  
Dimension 64 – mei 2022
Specialist: tools en beroepspraktijk

Heeft je vennootschap extra financiering nodig, dan zijn er uiteenlopende opties: aankloppen bij een bank, investeerders zoeken, een kapitaalsverhoging... Maar je kunt als vennoot ook zelf privégeld lenen aan je zaak. Dat je dan slechts 30% roerende voorheffing betaalt op de interesten die je vennootschap je terugbetaalt, is een duidelijk voordeel. Al moet je wel rekening houden met enkele fiscale valkuilen.

1643ndw.jpg

TOOLS & BEROEPSPRAKTIJK  
Dimension 62 – december 2021
Wat jij als architect moet weten over het nieuwe goederenrecht

In de modernisering van het Burgerlijk Wetboek is ondertussen ook het goederenrecht, verder ‘Boek 3 BW’ genoemd, herzien. Dat bevat moderniseringen en wijzigingen die zeer belangrijk zijn voor de architect. Daarbij frissen we eerst het begrip “erfdienstbaarheden” nog even op en geven we aan in welke situaties je erfdienstbaarheden kan gebruiken. Vervolgens bespreken we de voor de architect belangrijkste wijzigingen waarbij we de specifieke nadruk leggen op de wijzigingen aan (i) de categorieën van erfdienstbaarheden, (ii) het verzwaringsverbod, (iii) het recht van uitweg en (iv) de lichten en zichten.

hoofdfotocklaasverdru.jpg

TOOLS & BEROEPSPRAKTIJK  
Dimension 61 – september 2021
BIM: standaardisatie nodig om beloftes waar te maken

Ontbrekende puzzelstukken beletten ons tot op heden om BIM als sector écht te omarmen en de beloftes op grote schaal waar te maken. Zo is er een sterke nood aan een verbindend element tussen fabrikanten en bouwprofessionals. Een belangrijk deel van de oplossing is het TODW (“The Open Digital World”) standaardisatie-initiatief.


Architect@Work april/mei 2024
pexelslaurieshaw804392.jpg

TOOLS & BEROEPSPRAKTIJK  
Dimension 60 – mei 2021
Wanneer geldt het gereduceerd btw-tarief voor renovatie?

Terwijl het gunsttarief van 6% btw voor sloop en heropbouw op het gehele Belgische grondgebied toepassing vindt, zien (voormalige) bouwheren zich steeds vaker geconfronteerd met een herkwalificatie van hun renovatie en, bijgevolg, een herziening van de btw-voet van 6% naar 21%. Een ongelukkige situatie, die vraagt naar duidelijkheid inzake de voorwaarden voor het gereduceerd tarief bij renovatie.

protectjb2018030003.jpg

TOOLS & BEROEPSPRAKTIJK  
Dimension 59 – februari 2021
MyProtect faciliteert verzekeringsadministratie architect

De afschaffing van de verzekeringsplicht voorzien in de wet Laruelle van 2006 en de invoering van de verzekeringsverplichting ‘tienjarige woningbouw’ en deze voor alle dienstverleners in de bouwsector heeft ook de administratie voor de architect aanzienlijk gewijzigd. Met MyProtect reikt verzekeraar Protect de architect een tool aan die het beheer van zijn of haar verzekeringsadministratie vereenvoudigt.