almastudentenrestaurantgasthuisberg.jpg

TECHNIEK  
Dimension 56 – mei 2020
Volstaan passieve maatregelen in BEN-scholen om een goed zomercomfort te bereiken?

In dit artikel bekijken we waarom de temperatuur in scholen soms te hoog oploopt. Hoe en in welke mate kunnen we met passieve maatregelen oververhitting in de zomer vermijden? Volstaan passieve maatregelen wel in goed geïsoleerde scholen of gaat

40148786xl.jpg

TECHNIEK  
Dimension 54 – november 2019
Opgelet voor grondbewegingen en de eruit voortvloeiende vervormingen

Het WTCB wordt regelmatig geconfronteerd met vragen in verband met het ontstaan van scheuren of beschadigingen ten gevolge van de vervorming van de funderingen van gebouwen. Het risico op dergelijke schade moet beoordeeld worden al naargelang het om

cadeaumaestropexels.jpg

TECHNIEK  
Dimension 53 – september 2019
Aanpassing voor KB Arbeidsplaatsen m.b.t. ventilatie

Na maanden van intens overleg met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren kunnen we witte rook melden: het KB Arbeidsplaatsen, en dan vooral het gewraakte deel over ventilatie, is eindelijk aangepast.


Architect@Work april/mei 2024
wtcbartonline20191nr8afb2a.jpg

TECHNIEK  
Dimension 53 – september 2019
Rookkanalen: oorzaak van vele branden

Rookkanalen liggen aan de basis van zo’n 38 % van de interventies door de brandweerdiensten. Hoewel schoorsteenbranden de voornaamste oorzaak zijn van beginnende branden, kunnen ook de rookkanalen in normale werkingsomstandigheden aanleiding

shutterstock404958490.jpg

TECHNIEK  
Dimension 50 – november 2018
Mozaïeken: specialistenwerk in klein formaat

Mozaïeken winnen alsmaar meer aan populariteit. Het plaatsen van mozaïektegels vraagt evenwel om een specifieke werkwijze waarbij er bijzondere aandacht besteed moet worden aan de ondergrond en de uitvoering. In dit artikel komt u te weten hoe de

andrnullens73275513020.jpg

TECHNIEK  
Dimension 49 – september 2018
Een norm voor zichtbeton

Iedereen kent beton. Het is een veelzijdig bouwmateriaal dat zijn succes onder meer te danken heeft aan zijn sterkte enerzijds en anderzijds aan het feit dat het gegoten wordt en dus nagenoeg elke gewenste vorm kan aannemen. Maar ook de

akoestiek.jpg

TECHNIEK  
Dimension 47 – februari 2018
5 tips en 5 misverstanden bij geluidsisolatie en akoestiek

We leven in een milieu dat steeds meer belast wordt door lawaai. In tegenstelling tot thermische belastingen ondervind je de impact hiervan onmiddellijk. Verder is akoestische isolatie geen ‘luxe’ maar een recht, dat normatief opgelegd wordt.

school2.jpg

TECHNIEK  
Dimension 46 – november 2017
Hoe oververhitting in scholen aanpakken en het binnenklimaat optimaliseren?

Leerlingen en leerkrachten durven nogal eens zuchten wanneer de zomer eraan komt. Want bij zon en hitte stijgt ook binnenskamers de temperatuur en daalt de concentratie omgekeerd evenredig. Een ondermaats binnenmilieu kan bovendien leiden tot

f04uyttenhovevolumemaquette.jpg

TECHNIEK  
Dimension 45 – september 2017
Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?

In de Uyttenhovestraat in Gent maakte Tim Peeters Architecten van een bestaande bescheiden woning een heel open en comfortabele eengezinswoning. Nochtans bleef een flink stuk van de originele woning bewaard. Met veel oog voor detail maakte Tim