helpdesk_5.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Verantwoordelijkheid voor schade na ingreep aannemer

Q: De aannemer boorde gaten in de muur van de kelder om een warmtepomp te plaatsen. Dat was niet de bedoeling: nu loopt er water binnen. De aannemer zegt dat hij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor waterinfiltratie. Wie moet de herstelling financieren?

helpdesk_4.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Hol klinkende tegels

A: Hol klinkende tegels kunnen verschillende oorzaken hebben. Best ga je eerst na of er correct gewerkt werd:

helpdesk_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Drempelbedrag aanwezigheidsregistratie

A: Voor de opstart van de werken moet de eerste aannemer de werken aangeven bij de RSZ, via een aangifte der werken.


Architect@Work maart/mei 2023
helpdesk_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Lift en trap in hetzelfde compartiment

A: De lift en de trap mogen voortaan inderdaad in hetzelfde compartiment liggen, al zijn er voorwaarden. In het artikel ‘Wijzigingen aan de basisnorm brandveiligheid’ op nav.be gaan we hier dieper op in. Zie ook het fragment hieronder.

helpdeskfotostudiedienst_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
Wanneer kunnen buren erfdienstbaarheid inroepen?

Bij de afbraak van een woning (sloop en heropbouw) merken we dat de regenwaterafvoeren van de buren in de dakgoot van onze opdrachtgever werden afgevoerd. Wie moet de werken laten uitvoeren en de kosten op zich nemen voor de afvoerpijpen en aansluiting naar de riolering? De buren of onze opdrachtgever?

helpdeskfotostudiedienst_1.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
De krant vergeet een copyrightmelding voor mijn gebouw. Wat nu?

We kregen de vraag om een render te bezorgen voor een artikel in de krant. Op het beeld hadden wij een copyright gezet, maar in het artikel werden we niet vermeld. Kan dit zomaar? Wat zijn onze rechten en hoe pakken we zoiets in de toekomst beter aan?


Dorken rectangle maart 2023
helpdeskfotostudiedienst.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
Mag de aannemer overmacht inroepen door materiaalschaarste?

Bij de realisatie van een van onze private projecten heeft de aannemer aan de opdrachtgever per aangetekend schrijven een termijnverlenging aangekondigd op basis van ‘overmachtssituatie’ (schaarste grondstoffen met nadelige gevolgen voor aannemer en onderaannemer). Heeft hij hier recht toe?

notablok_23.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Afwijken van de stabiliteitsstudie van de ingenieur?

De bouwheer volgt de plannen van de ingenieur niet. Wat nu?

notablok_22.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Opmerkingen bij de voorlopige oplevering: hoeveel tijd heeft de aannemer?

Tijdens de voorlopige oplevering van een woning zijn er een aantal opmerkingen. De aannemer meent over een termijn van 1 jaar te beschikken om de werken die gepaard gaan met deze opmerkingen uit te voeren. Hij verwijst naar de termijn tussen de voorlopige en de definitieve oplevering. Klopt dit?

notablok_21.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Een chemisch toilet op de werf, mag dat altijd?

De bouwheer voorziet in een chemisch toilet op de werf van een eengezinswoning, zoals geplaatst op vele andere werven. De aannemer beweert dat dit niet conform de wetgeving is. Is een chemisch toilet een goedgekeurde sanitaire voorziening?

notablok_20.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Minimale afstand tussen infiltratiekratten en perceelgrens?

Kunnen we ergens een minimale afstand terugvinden tussen de inplanting van infiltratiekratten en de perceelsgrens? De fundering van een gebouw? De kelder? Zijn hier ook wettelijke bepalingen?

notablok_19.jpg

HELPDESK  
Dimension 63 – februari 2022
Helpdesk

Dit betreft inderdaad een vervelende situatie en houdt m.i. een schending van het auteursrecht in. In dat kader kunnen mogelijk verschillende schendingen worden ingeroepen. In de eerste plaats bezit de auteur krachtens de Auteurswet een aantal vermogensrechten, waaronder het exclusief recht op reproductie en op publieke mededeling. Een project op een website of in een krant publiceren, impliceert dat van het werk (de plannen of de realisatie) in ieder geval reproducties gemaakt moeten zijn. Bovendien worden die dan publiek meegedeeld. Hier zijn dus mogelijk twee schendingen. Het enige voorbehoud hier is dat de auteursrechtelijke vermogensrechten overdraagbaar zijn. U doet er dan ook best aan om voor je de krant en/of de opdrachtgever aanspreekt even na te gaan of je je auteursrechtelijke vermogensrechten mogelijk niet aan de opdrachtgever hebt overgedragen. Dit kan bepaald zijn in de architectuurovereenkomst. Onze ervaring is echter dat dit meestal niet het geval is.