helpdeskfotostudiedienst_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
Wanneer kunnen buren erfdienstbaarheid inroepen?

Bij de afbraak van een woning (sloop en heropbouw) merken we dat de regenwaterafvoeren van de buren in de dakgoot van onze opdrachtgever werden afgevoerd. Wie moet de werken laten uitvoeren en de kosten op zich nemen voor de afvoerpijpen en aansluiting naar de riolering? De buren of onze opdrachtgever?

helpdeskfotostudiedienst_1.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
De krant vergeet een copyrightmelding voor mijn gebouw. Wat nu?

We kregen de vraag om een render te bezorgen voor een artikel in de krant. Op het beeld hadden wij een copyright gezet, maar in het artikel werden we niet vermeld. Kan dit zomaar? Wat zijn onze rechten en hoe pakken we zoiets in de toekomst beter aan?

helpdeskfotostudiedienst.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
Mag de aannemer overmacht inroepen door materiaalschaarste?

Bij de realisatie van een van onze private projecten heeft de aannemer aan de opdrachtgever per aangetekend schrijven een termijnverlenging aangekondigd op basis van ‘overmachtssituatie’ (schaarste grondstoffen met nadelige gevolgen voor aannemer en onderaannemer). Heeft hij hier recht toe?

notablok_23.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Afwijken van de stabiliteitsstudie van de ingenieur?

De bouwheer volgt de plannen van de ingenieur niet. Wat nu?

notablok_22.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Opmerkingen bij de voorlopige oplevering: hoeveel tijd heeft de aannemer?

Tijdens de voorlopige oplevering van een woning zijn er een aantal opmerkingen. De aannemer meent over een termijn van 1 jaar te beschikken om de werken die gepaard gaan met deze opmerkingen uit te voeren. Hij verwijst naar de termijn tussen de voorlopige en de definitieve oplevering. Klopt dit?

notablok_21.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Een chemisch toilet op de werf, mag dat altijd?

De bouwheer voorziet in een chemisch toilet op de werf van een eengezinswoning, zoals geplaatst op vele andere werven. De aannemer beweert dat dit niet conform de wetgeving is. Is een chemisch toilet een goedgekeurde sanitaire voorziening?

notablok_20.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Minimale afstand tussen infiltratiekratten en perceelgrens?

Kunnen we ergens een minimale afstand terugvinden tussen de inplanting van infiltratiekratten en de perceelsgrens? De fundering van een gebouw? De kelder? Zijn hier ook wettelijke bepalingen?

notablok_19.jpg

HELPDESK  
Dimension 63 – februari 2022
Helpdesk

Dit betreft inderdaad een vervelende situatie en houdt m.i. een schending van het auteursrecht in. In dat kader kunnen mogelijk verschillende schendingen worden ingeroepen. In de eerste plaats bezit de auteur krachtens de Auteurswet een aantal vermogensrechten, waaronder het exclusief recht op reproductie en op publieke mededeling. Een project op een website of in een krant publiceren, impliceert dat van het werk (de plannen of de realisatie) in ieder geval reproducties gemaakt moeten zijn. Bovendien worden die dan publiek meegedeeld. Hier zijn dus mogelijk twee schendingen. Het enige voorbehoud hier is dat de auteursrechtelijke vermogensrechten overdraagbaar zijn. U doet er dan ook best aan om voor je de krant en/of de opdrachtgever aanspreekt even na te gaan of je je auteursrechtelijke vermogensrechten mogelijk niet aan de opdrachtgever hebt overgedragen. Dit kan bepaald zijn in de architectuurovereenkomst. Onze ervaring is echter dat dit meestal niet het geval is.

notablok_17.jpg

HELPDESK  
Dimension 61 – september 2021
Helpdesk

Veel kleine bouwbedrijven maken hun overeenkomsten niet zelf. In het geval van gescheiden aanneming komen architecten met veel verschillende bedrijfsgroepen en bedrijven in contact. Niet alle zaakvoerders zijn even goed op de hoogte van de geldende wetten en passen soms de wet niet toe, en/of laten na zich te beschermen t.o.v. hun onderaannemers.

notablok_16.jpg

HELPDESK  
Dimension 60 – mei 2021
Helpdesk

Wat betreft de eerste vraag:

notablok_15.jpg

HELPDESK  
Dimension 59 – februari 2021
Helpdesk

Een Belgische architect kan, voor zover hij ingeschreven is op de tabel van de Belgische Orde van Architecten, een specifiek project in Frankrijk realiseren, zonder dat hij zich moet inschrijven op de Franse tabel van de Orde van Architecten. Daarvoor kan ik u best doorverwijzen naar volgende link: https://www.architectes.org/prestation-de-services-des-architectes-ressortissants-de-lunion-européenne.

notablok_14.jpg

HELPDESK  
Dimension 58 – november 2020
Helpdesk

Kan een bouwheer ons aansprakelijk stellen wanneer blijkt dat er een herziening is van 6% naar 21%? Hoe kunnen we ons hier tegen beschermen ? Welke rol moeten we opnemen wanneer er discussie ontstaat tussen de bevoegde btw-controle en de bouwheer