notablok_12.jpg

HELPDESK  
Dimension 56 – mei 2020
Helpdesk

Het Belgisch recht kent een zeer gunstig regime voor overdrachten en licenties op auteursrechten. Die worden slechts aan 15% belast in plaats van de normale progressieve tarieven uit de inkomstenbelasting. Kan dat ook voor architecten? En welke

notablok_8.jpg

HELPDESK  
Dimension 55 – februari 2020
Helpdesk

Graag zou ik de bouwaanvraag van mijn eigen woning indienen en nadien ook zelf de aanbesteding en uitvoering opvolgen. Kan dat als ik een architect ben die werkt onder het bediendenstatuut?

notablok_6.jpg

HELPDESK  
Dimension 54 – november 2019
Helpdesk

Ik ga een halfopen nieuwbouwwoning bouwen maar na opmeting van de landmeter blijkt dat de buur over de perceelgrens heeft gebouwd (4cm vooraan en 7cm achteraan). Hoe wordt dit opgelost?


Hoe groen is ons blad
notablok_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 53 – september 2019
Helpdesk

Op de derde verdieping van een appartementsgebouw bevindt zich een duplex. De vloer van de derde verdieping ligt lager dan 10 m boven de vloer van het gelijkvloers. De vloer van de 4de verdieping (bovenste niveau van de duplex) ligt wel hoger dan

notablok.jpg

HELPDESK  
Dimension 52 – april 2019
Helpdesk

Er is schade veroorzaakt aan het gebouw van de buur. De hoofdaannemer wijst elke aansprakelijkheid af en wijst naar zijn onderaannemer die de werken heeft uitgevoerd. Wie moet aangesproken worden voor vergoeding van de schade?

97twp_5.jpg

HELPDESK  
Dimension 51 – februari 2019
Ik wil opnieuw starten als zelfstandig architect. Dit zal initieel beperkt zijn. Kom ik in aanmerking voor een btw-vrijstelling als mijn inkomsten lager liggen dan 25.000 euro? Of is een architect steeds btw-plichtig?

Wanneer u werkzaam bent als zelfstandig architect wordt u beschouwd als btw-plichtige. U verricht bepaalde dienstprestaties in ruil voor een vergoeding. Automatisch wordt u dan beschouwd als btw-belastingplichtige, met alle hieraan verbonden

97twp_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 50 – november 2018
Een aannemer haalde een aangetekende zending die ik hem als architect verstuurde i.v.m. die werf in uitvoering, niet af. Klopt het dat hij in dat geval automatisch geacht wordt akkoord te gaan met de inhoud ervan?

Omwille van het vlot en efficiënt handelsverkeer wordt algemeen aangenomen dat op een handelaar de verplichting rust om op brieven te reageren wanneer niet wordt ingestemd met de inhoud ervan (zie E. DIRIX en G.L. BALLON, Factuur, Antwerpen,

97twp_1.jpg

HELPDESK  
Dimension 49 – september 2018
Weet u of het verplicht is een stelling tegen een gevel te aarden in functie van onweer? De firma die de stelling heeft geplaatst is hier niet bevoegd voor en weet het ook niet.

Vanaf het ogenblik dat zich een elektrisch risico op de steiger kan voordoen moet deze worden geaard. Dit is een algemeen principe uit het AREI.

97twp.jpg

HELPDESK  
Dimension 48 – mei 2018
Is alles wat enkel op papier wordt bijgehouden ook onderworpen aan de nieuwe privacywetgeving? We vragen aan onze bouwheer bijvoorbeeld een papieren kopie van zijn paspoort met daarop een rijksregisternummer, wat dus een persoonlijk gegeven is. Zelf digit

De nieuwe privacywetgeving maakt geen onderscheid of iets digitaal of op papier wordt bijgehouden. Alles wat gestructureerde informatie is, blijft onderworpen aan deze wetgeving. De wetgeving is van toepassing op persoonlijke informatie die op een

helpsdesk1_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 47 – februari 2018
Bij een project stellen wij na de afbraak van de bestaande bebouwing vast dat de regenwaterafvoer ...

Ik begreep dat de afvoerbuis van de buren sowieso dient te worden verplaatst, eventueel aangesloten op de eigen voorzieningen van afvoer via regenwaterputten. Een antwoord op uw vraag of er een algemeen principe in de wet is voorgeschreven over

helpsdesk1_1.jpg

HELPDESK  
Dimension 46 – november 2017
Ik doe regelmatig muurovernames, maar nu hoor ik dat dit een exclusiviteit zou zijn van landmeter-experts. Is dit zo?

Op de website landmeter-expert.be staat volgende interpretatie van de wet vermeld:

helpsdesk1.jpg

HELPDESK  
Dimension 45 – september 2017
We willen ons architectenbureau laten zaakvoeren door drie afzonderlijke managementvennootschappen, voor elke zaakvoerder één. Kan dit?

Artikel 2, § 2, 1° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect is zeer strikt: “§ 2. De rechtspersonen die over rechtspersoonlijkheid beschikken mogen het beroep van architect uitoefenen