notablok_35.jpg

HELPDESK  
Dimension 71 – februari 2024
⁠Moet je een licht gebrek opvolgen bij een overheidsopdracht?

We gaan er voor de goede orde van uit dat de opdracht van de architect zelf ook een overheidsopdracht is en dat die is opgeleverd.

notablok_34.jpg

HELPDESK  
Dimension 71 – februari 2024
Tijdelijke maatschap: wat als een vennoot failliet gaat?

“De maatschap ontstaat op … en eindigt na volledige verwezenlijking van haar doel en de vereffening van alle rekeningen. De maatschap wordt niet ontbonden door bankroet, faillissement of vereffening van een maat. De opdracht wordt in dat geval verder uitgevoerd en verwezenlijkt door de andere maten. Schulden aangegaan door één der partijen kunnen niet overgedragen worden aan de andere partij.”

notablok_33.jpg

HELPDESK  
Dimension 71 – februari 2024
Destructief asbestonderzoek noodzakelijk?

Voor de renovatie van een school vraagt de aannemer een schorsing aan omdat er geen destructief asbestonderzoek is gebeurd. De school heeft enkel een asbestinventaris van een niet-destructief onderzoek – dit volstaat dus niet?

notablok_28.jpg

HELPDESK  
Dimension 70 – november 2023
Projectfoto’s online delen zondertoestemming opdrachtgever? Mag ik plannen, schetsen, werffoto’s en foto’s van een project publiceren op mijn website of sociale media? Moet ik hiervoor eerst toestemming krijgen van de opdrachtgever (via het contract)?

In een dergelijke situatie komen twee rechten met elkaar in conflict. Enerzijds is er het recht op privacy van elke persoon. Anderzijds zijn er de auteursrechten van de architect. Als twee rechten met elkaar in conflict komen, moet je een afweging maken tussen beiden.

notablok_27.jpg

HELPDESK  
Dimension 70 – november 2023
Na-isolatie rieten dak. Ik wil een bestaand rieten dak isoleren langs de binnenzijde, tegen de kepers. Waar moet ik op letten?

Voor de na-isolatie van een rieten dak moet je rekening houden met deze aandachtspunten:

notablok_26.jpg

HELPDESK  
Dimension 70 – november 2023
Niet-presterende aannemer vervangen? De aannemer werkt niet verder en reageert niet op een ingebrekestelling. Kan de opdrachtgever de onderaannemer of een derde aannemer inschakelen?

De opdrachtgever zou de aannemer kunnen vervangen en dus een derde aannemer aanspreken om de werken uit te voeren. Dit heet een ‘buitengerechtelijke vervanging’. Let wel: dit kan alleen onder zeer strikte voorwaarden.


Architect@Work april/mei 2024
helpdeskfotostudiedienst_5.jpg

HELPDESK  
Dimension 69 – september 2023
Moet je het dampscherm vlak tegen de isolatie plaatsen?

Als architect wil ik het dampscherm zo dicht mogelijk tegen de isolatie van het hellend dak plaatsen. Maar de aannemer wil dit scherm liever op meer afstand aanbrengen, omdat het dan minder onderbroken wordt door staanders en trekkers. Een goed idee?

helpdeskfotostudiedienst_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 69 – september 2023
Architectenovereenkomst stopzetten?

Ik wil de architectenovereenkomst met mijn opdrachtgever beëindigen. Hoe pak ik dat aan?

notablok_25.jpg

HELPDESK  
Dimension 68 – mei 2023
Ondertekende offerte van de aannemer opzeggen?

De aannemer heeft financiële problemen. Kan de opdrachtgever een gesloten aannemingsovereenkomst opzeggen vóór de start van de werken?

notablok_24.jpg

HELPDESK  
Dimension 68 – mei 2023
Verschil tussen een norm en een TV?

Is er een verschil tussen een norm (zoals de brandnorm) en een Technische Voorlichting (zoals bijvoorbeeld TV 254 over brandwerende doorvoeren)? Moet je ze allebei verplicht toepassen?

helpdesk_5.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Verantwoordelijkheid voor schade na ingreep aannemer

Q: De aannemer boorde gaten in de muur van de kelder om een warmtepomp te plaatsen. Dat was niet de bedoeling: nu loopt er water binnen. De aannemer zegt dat hij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor waterinfiltratie. Wie moet de herstelling financieren?

helpdesk_4.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Hol klinkende tegels

A: Hol klinkende tegels kunnen verschillende oorzaken hebben. Best ga je eerst na of er correct gewerkt werd:

helpdesk_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Drempelbedrag aanwezigheidsregistratie

A: Voor de opstart van de werken moet de eerste aannemer de werken aangeven bij de RSZ, via een aangifte der werken.

helpdesk_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Lift en trap in hetzelfde compartiment

A: De lift en de trap mogen voortaan inderdaad in hetzelfde compartiment liggen, al zijn er voorwaarden. In het artikel ‘Wijzigingen aan de basisnorm brandveiligheid’ op nav.be gaan we hier dieper op in. Zie ook het fragment hieronder.

helpdeskfotostudiedienst_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
Wanneer kunnen buren erfdienstbaarheid inroepen?

Bij de afbraak van een woning (sloop en heropbouw) merken we dat de regenwaterafvoeren van de buren in de dakgoot van onze opdrachtgever werden afgevoerd. Wie moet de werken laten uitvoeren en de kosten op zich nemen voor de afvoerpijpen en aansluiting naar de riolering? De buren of onze opdrachtgever?

helpdeskfotostudiedienst_1.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
De krant vergeet een copyrightmelding voor mijn gebouw. Wat nu?

We kregen de vraag om een render te bezorgen voor een artikel in de krant. Op het beeld hadden wij een copyright gezet, maar in het artikel werden we niet vermeld. Kan dit zomaar? Wat zijn onze rechten en hoe pakken we zoiets in de toekomst beter aan?

helpdeskfotostudiedienst.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
Mag de aannemer overmacht inroepen door materiaalschaarste?

Bij de realisatie van een van onze private projecten heeft de aannemer aan de opdrachtgever per aangetekend schrijven een termijnverlenging aangekondigd op basis van ‘overmachtssituatie’ (schaarste grondstoffen met nadelige gevolgen voor aannemer en onderaannemer). Heeft hij hier recht toe?

notablok_23.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Afwijken van de stabiliteitsstudie van de ingenieur?

De bouwheer volgt de plannen van de ingenieur niet. Wat nu?

notablok_22.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Opmerkingen bij de voorlopige oplevering: hoeveel tijd heeft de aannemer?

Tijdens de voorlopige oplevering van een woning zijn er een aantal opmerkingen. De aannemer meent over een termijn van 1 jaar te beschikken om de werken die gepaard gaan met deze opmerkingen uit te voeren. Hij verwijst naar de termijn tussen de voorlopige en de definitieve oplevering. Klopt dit?

notablok_21.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Een chemisch toilet op de werf, mag dat altijd?

De bouwheer voorziet in een chemisch toilet op de werf van een eengezinswoning, zoals geplaatst op vele andere werven. De aannemer beweert dat dit niet conform de wetgeving is. Is een chemisch toilet een goedgekeurde sanitaire voorziening?

notablok_20.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Minimale afstand tussen infiltratiekratten en perceelgrens?

Kunnen we ergens een minimale afstand terugvinden tussen de inplanting van infiltratiekratten en de perceelsgrens? De fundering van een gebouw? De kelder? Zijn hier ook wettelijke bepalingen?