helpdeskfotostudiedienst_5.jpg

HELPDESK  
Dimension 69 – september 2023
Moet je het dampscherm vlak tegen de isolatie plaatsen?

Als architect wil ik het dampscherm zo dicht mogelijk tegen de isolatie van het hellend dak plaatsen. Maar de aannemer wil dit scherm liever op meer afstand aanbrengen, omdat het dan minder onderbroken wordt door staanders en trekkers. Een goed idee?

helpdeskfotostudiedienst_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 69 – september 2023
Architectenovereenkomst stopzetten?

Ik wil de architectenovereenkomst met mijn opdrachtgever beëindigen. Hoe pak ik dat aan?

notablok_25.jpg

HELPDESK  
Dimension 68 – mei 2023
Ondertekende offerte van de aannemer opzeggen?

De aannemer heeft financiële problemen. Kan de opdrachtgever een gesloten aannemingsovereenkomst opzeggen vóór de start van de werken?


Ursus juni-sept 2023
notablok_24.jpg

HELPDESK  
Dimension 68 – mei 2023
Verschil tussen een norm en een TV?

Is er een verschil tussen een norm (zoals de brandnorm) en een Technische Voorlichting (zoals bijvoorbeeld TV 254 over brandwerende doorvoeren)? Moet je ze allebei verplicht toepassen?

helpdesk_5.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Verantwoordelijkheid voor schade na ingreep aannemer

Q: De aannemer boorde gaten in de muur van de kelder om een warmtepomp te plaatsen. Dat was niet de bedoeling: nu loopt er water binnen. De aannemer zegt dat hij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor waterinfiltratie. Wie moet de herstelling financieren?

helpdesk_4.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Hol klinkende tegels

A: Hol klinkende tegels kunnen verschillende oorzaken hebben. Best ga je eerst na of er correct gewerkt werd:

helpdesk_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Drempelbedrag aanwezigheidsregistratie

A: Voor de opstart van de werken moet de eerste aannemer de werken aangeven bij de RSZ, via een aangifte der werken.

helpdesk_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 67 – maart 2023
Lift en trap in hetzelfde compartiment

A: De lift en de trap mogen voortaan inderdaad in hetzelfde compartiment liggen, al zijn er voorwaarden. In het artikel ‘Wijzigingen aan de basisnorm brandveiligheid’ op nav.be gaan we hier dieper op in. Zie ook het fragment hieronder.

helpdeskfotostudiedienst_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
Wanneer kunnen buren erfdienstbaarheid inroepen?

Bij de afbraak van een woning (sloop en heropbouw) merken we dat de regenwaterafvoeren van de buren in de dakgoot van onze opdrachtgever werden afgevoerd. Wie moet de werken laten uitvoeren en de kosten op zich nemen voor de afvoerpijpen en aansluiting naar de riolering? De buren of onze opdrachtgever?

helpdeskfotostudiedienst_1.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
De krant vergeet een copyrightmelding voor mijn gebouw. Wat nu?

We kregen de vraag om een render te bezorgen voor een artikel in de krant. Op het beeld hadden wij een copyright gezet, maar in het artikel werden we niet vermeld. Kan dit zomaar? Wat zijn onze rechten en hoe pakken we zoiets in de toekomst beter aan?

helpdeskfotostudiedienst.jpg

HELPDESK  
Dimension 66 – november 2022
Mag de aannemer overmacht inroepen door materiaalschaarste?

Bij de realisatie van een van onze private projecten heeft de aannemer aan de opdrachtgever per aangetekend schrijven een termijnverlenging aangekondigd op basis van ‘overmachtssituatie’ (schaarste grondstoffen met nadelige gevolgen voor aannemer en onderaannemer). Heeft hij hier recht toe?

notablok_23.jpg

HELPDESK  
Dimension 65 – september 2022
Afwijken van de stabiliteitsstudie van de ingenieur?

De bouwheer volgt de plannen van de ingenieur niet. Wat nu?