notablok_19.jpg

HELPDESK  
Dimension 63 – februari 2022
Helpdesk

Dit betreft inderdaad een vervelende situatie en houdt m.i. een schending van het auteursrecht in. In dat kader kunnen mogelijk verschillende schendingen worden ingeroepen. In de eerste plaats bezit de auteur krachtens de Auteurswet een aantal vermogensrechten, waaronder het exclusief recht op reproductie en op publieke mededeling. Een project op een website of in een krant publiceren, impliceert dat van het werk (de plannen of de realisatie) in ieder geval reproducties gemaakt moeten zijn. Bovendien worden die dan publiek meegedeeld. Hier zijn dus mogelijk twee schendingen. Het enige voorbehoud hier is dat de auteursrechtelijke vermogensrechten overdraagbaar zijn. U doet er dan ook best aan om voor je de krant en/of de opdrachtgever aanspreekt even na te gaan of je je auteursrechtelijke vermogensrechten mogelijk niet aan de opdrachtgever hebt overgedragen. Dit kan bepaald zijn in de architectuurovereenkomst. Onze ervaring is echter dat dit meestal niet het geval is.

notablok_17.jpg

HELPDESK  
Dimension 61 – september 2021
Helpdesk

Veel kleine bouwbedrijven maken hun overeenkomsten niet zelf. In het geval van gescheiden aanneming komen architecten met veel verschillende bedrijfsgroepen en bedrijven in contact. Niet alle zaakvoerders zijn even goed op de hoogte van de geldende wetten en passen soms de wet niet toe, en/of laten na zich te beschermen t.o.v. hun onderaannemers.

notablok_16.jpg

HELPDESK  
Dimension 60 – mei 2021
Helpdesk

Wat betreft de eerste vraag:


Aquarama trade fair rectangle
notablok_15.jpg

HELPDESK  
Dimension 59 – februari 2021
Helpdesk

Een Belgische architect kan, voor zover hij ingeschreven is op de tabel van de Belgische Orde van Architecten, een specifiek project in Frankrijk realiseren, zonder dat hij zich moet inschrijven op de Franse tabel van de Orde van Architecten. Daarvoor kan ik u best doorverwijzen naar volgende link: https://www.architectes.org/prestation-de-services-des-architectes-ressortissants-de-lunion-européenne.

notablok_14.jpg

HELPDESK  
Dimension 58 – november 2020
Helpdesk

Kan een bouwheer ons aansprakelijk stellen wanneer blijkt dat er een herziening is van 6% naar 21%? Hoe kunnen we ons hier tegen beschermen ? Welke rol moeten we opnemen wanneer er discussie ontstaat tussen de bevoegde btw-controle en de bouwheer

notablok_12.jpg

HELPDESK  
Dimension 56 – mei 2020
Helpdesk

Het Belgisch recht kent een zeer gunstig regime voor overdrachten en licenties op auteursrechten. Die worden slechts aan 15% belast in plaats van de normale progressieve tarieven uit de inkomstenbelasting. Kan dat ook voor architecten? En welke


Life Cycles rectangle 2022
notablok_8.jpg

HELPDESK  
Dimension 55 – februari 2020
Helpdesk

Graag zou ik de bouwaanvraag van mijn eigen woning indienen en nadien ook zelf de aanbesteding en uitvoering opvolgen. Kan dat als ik een architect ben die werkt onder het bediendenstatuut?

notablok_6.jpg

HELPDESK  
Dimension 54 – november 2019
Helpdesk

Ik ga een halfopen nieuwbouwwoning bouwen maar na opmeting van de landmeter blijkt dat de buur over de perceelgrens heeft gebouwd (4cm vooraan en 7cm achteraan). Hoe wordt dit opgelost?

notablok_2.jpg

HELPDESK  
Dimension 53 – september 2019
Helpdesk

Op de derde verdieping van een appartementsgebouw bevindt zich een duplex. De vloer van de derde verdieping ligt lager dan 10 m boven de vloer van het gelijkvloers. De vloer van de 4de verdieping (bovenste niveau van de duplex) ligt wel hoger dan

notablok.jpg

HELPDESK  
Dimension 52 – april 2019
Helpdesk

Er is schade veroorzaakt aan het gebouw van de buur. De hoofdaannemer wijst elke aansprakelijkheid af en wijst naar zijn onderaannemer die de werken heeft uitgevoerd. Wie moet aangesproken worden voor vergoeding van de schade?

97twp_5.jpg

HELPDESK  
Dimension 51 – februari 2019
Ik wil opnieuw starten als zelfstandig architect. Dit zal initieel beperkt zijn. Kom ik in aanmerking voor een btw-vrijstelling als mijn inkomsten lager liggen dan 25.000 euro? Of is een architect steeds btw-plichtig?

Wanneer u werkzaam bent als zelfstandig architect wordt u beschouwd als btw-plichtige. U verricht bepaalde dienstprestaties in ruil voor een vergoeding. Automatisch wordt u dan beschouwd als btw-belastingplichtige, met alle hieraan verbonden

97twp_3.jpg

HELPDESK  
Dimension 50 – november 2018
Een aannemer haalde een aangetekende zending die ik hem als architect verstuurde i.v.m. die werf in uitvoering, niet af. Klopt het dat hij in dat geval automatisch geacht wordt akkoord te gaan met de inhoud ervan?

Omwille van het vlot en efficiënt handelsverkeer wordt algemeen aangenomen dat op een handelaar de verplichting rust om op brieven te reageren wanneer niet wordt ingestemd met de inhoud ervan (zie E. DIRIX en G.L. BALLON, Factuur, Antwerpen,