dimnewsstobuitengevelisolatie.JPG

NEWS 07/02/2020

Met buitengevelisolatie snel energienormen behalen

Begin 2019 sloegen Pixii, een neutraal wetenschappelijke onderzoeksinstelling die bouwactoren ondersteunt, en Sto, expert in gevelbekledingen en – isolatie, de handen in elkaar om de impact van een geïsoleerde buitengevel op de energieprestatie te berekenen. Door die studie kan Sto voor het eerst de energiewinst van gevelisolatie in een effectieve score op het energieprestatiecertificaat uitdrukken. De resultaten tonen aan dat op die manier relatief eenvoudig de energienormen behaald kunnen worden.

www.sto.be