dimnewsderbigumnorooftowaste.jpg

NEWS 06/12/2019

No Roof To Waste

Derbigum, de Belgische fabrikant van bitumen dakbanen, heeft op Belgian Roof Day “No Roof To Waste” gelanceerd, een programma gericht op een win-winsituatie voor iedereen. Het programma is opgebouwd uit twee pijlers: focus op recyclage en een plat dak is meer dan juist maar een dak.

No Roof To Waste gaat verder dan alleen het inzamelen van snijafval of oude bitumineuze dakbanen, het is een hele bewustwording voor iedereen.

derbigum.be/nl/