blondeausolaronics_1.JPG

NEWS 17/07/2019

SWW door warmteterugwinning uit grijswater

Solaronics, in België vertegenwoordigd door de firma Blondeau, produceert sinds 2016 een innoverend systeem voor sanitair warm water op basis van warmteterugwinning uit grijswater met een hoogrendementswarmtepomp: PAC7. Dat systeem maakt gebruik van de warmte die beschikbaar is in het grijs afvalwater van flatgebouwen, hotels, keukens, studentenhuizen, woonzorgcentra....

www.blondeau.be