dimwoonwerkprijs.jpg

NEWS 06/02/2024

Herontwikkeling van brandweerkazerne naar vrijetijdssite: Project KAZ

De huidige brandweerkazerne is een beeldbepalend gebouw aan het Brandweerplein in Londerzeel. De historie en de bestaansgeschiedenis speelt een belangrijke rol in de identiteit van de plek. De brandweerkazerne voldoet niet meer en verhuist in 2026 naar de nieuwe site langs de A12. De huidige kazerne komt dan vrij en krijgt een nieuwe duurzame invulling met de bibliotheek en andere voorzieningen. Daarnaast kan er een meer integrale aanpak voor de vrijetijdsdienst uitgewerkt worden. Gebleken is dat de bestemming, een cultureel en sociaal ankerpunt op deze plek interessante spin-off mogelijkheden genereert met betekenis voor Londerzeel.

https://woonwerk.eu/