aqrrdimvlariowebinar.jpg

NEWS 28/02/2023

Webinar Wijzigingen Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater

Op vrijdag 10 februari werd de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe GSVH 2023 gaat in voege vanaf 2 oktober 2023. Voor projecten op openbaar domein zal deze van toepassing zijn vanaf 7 januari 2025. VLARIO en Embuild Vlaanderen organiseren met de medewerking van NAV en Buildwise op maandag 13 maart om 14u.00 alvast een eerste webinar om de wijzigingen toe te lichten en hoe we hier verder mee aan de slag moeten als lokaal bestuur, architect, studiebureau, aannemer en keurder. Deelname is gratis.

https://www.vlario.be/activiteiten/webinar-wijzigingen-gsvh-2023/