dimnelissenuitbreiding.jpg

NEWS 24/01/2023

Nelissen Steenfabrieken is klaar voor de toekomst

Nelissen Steenfabrieken heeft duurzame plannen klaarliggen voor de toekomst. Vandaag is er dan de voorlopige vaststelling van het ontwerp GRUP door de Vlaamse regering. De bedoeling is dat de bestaande bedrijfssite in Kesselt (Lanaken) daardoor uitgebreid wordt met een aansluitende zone waarop onder andere een nieuwe energiezuinige productieafdeling gebouwd kan worden. De voorbije jaren is er al heel wat gebeurd om de toekomstplannen te verwezenlijken. In januari 2017 werd de aanvraag gedaan voor het planologisch attest. In maart 2019 werd het attest afgeleverd waarna de GRUP-procedure werd opgestart. Vandaag is er dan de voorlopige vaststelling van het ontwerp GRUP door de Vlaamse regering. Dit GRUP moet voor Nelissen uitbreidingen op langere termijn mogelijk maken.

https://www.nelissen.be/nl