dimvandersandenprefab.jpg

NEWS 14/10/2022

Meespringen op de trein van prefabricage is noodzakelijk

Prefabricage bouwen is de toekomst, daar zijn ze bij Vandersanden van overtuigd. De huidige situatie in de bouwsector, waarbij er een groot tekort aan werkkrachten heerst, materiaalschaarste en extreme energiekosten een reëel probleem zijn en de focus steeds meer komt te liggen op efficiëntie én duurzaamheid, dwingt de markt zich te oriënteren naar nieuwe bouwmethoden. Prefabricage en off-site bouwen is er daar één van. Geen nieuw begrip, maar toch nog niet voldoende ingeburgerd in onze bouwsector. Om bedrijven te ondersteunen in hun doorontwikkeling en de stap te zetten naar toekomstgericht bouwen, is er nood aan duidelijke informatie en partijen die oplossingen en hun visie aanreiken. De vakbeurs PREFAB speelt hier helemaal op in.

https://www.prefabbeurs.nl/nl/