dimkortnavlogowerkvolumedaalt.jpg

NEWS 12/07/2022

Werkvolume daalt en minder nieuwe projecten voor architecten

Architecten kregen de eerste zes maanden van 2022 minder nieuwe opdrachten en verwachten dat die trend zich ook het komende half jaar voortzet. De resultaten uit de conjunctuurbarometer van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) tonen dat architecten de gevolgen voelen van de prijsstijgingen en onzekerheid. 43% van de architecten geeft aan dat het werkvolume daalde in vergelijking met de tweede helft van 2021. “Toch moeten we de inspanningen om ons gebouwenpatrimonium te verbeteren door renovatie en hernieuwbouw volhouden”, zegt Steven Lannoo, directeur van NAV. “Als we de doelstellingen van 2050 willen halen, mogen we geen jaren verliezen door een dip. Ook de overheid moet meer doen. Er is vooral nood aan een langetermijnplan voor iedere woning.”

www.nav.be