dimkortveluxbuildforlife.jpg

NEWS 22/11/2021

Velux Groep presenteert ‘Build for Life’ engagement

Op de internationale Build for Life conferentie van Velux kwamen 90 experts samen, w.o. architecten, aannemers, ingenieurs etc. “Build for Life” fungeert als kompas voor ontwerpers, stedenbouwkundigen en bouwers en biedt suggesties hoe we dringende kwesties rond milieu, gezondheid, betaalbaarheid en samenleving kunnen oplossen. Als uitbreiding van de totale duurzaamheidsstrategie van Velux is het een vernieuwde aanpak voor de toekomstige bebouwde omgeving, uitgewerkt in een Kompas Model, met richtlijnen voor bouw en ontwikkeling. Deze co-creatie van Effekt Architecten, Moe ingenieurs, LeaderLab en de Velux Groep draait rond 5 principes: gezond, schaalbaar, gemeenschappelijk, simpel en aanpasbaar. Living Places Copenhagen zal het eerste voorbeeld zijn van “Build for Life”.

www.velux.be