dimkortgyprocdiependaelelr.jpg

NEWS 17/09/2021

BMP presenteert nieuw memorandum

Op 14 september presenteerde BMP (BouwMaterialenProducenten) zijn nieuwe memorandum op de site van Gyproc Saint-Gobain aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Daarin formuleert BMP de prioritaire acties van de bouwsector om duurzame economische groei te stimuleren. Zo ijvert BMP voor één algemeen aanvaarde, Europese, wetenschappelijk onderbouwde beoordelingsmethode van de milieuprestatie op gebouwniveau. BMP steunt dan ook TOTEM, het beoordelingsinstrument dat door de Gewesten ontwikkeld werd. Ook worden fiscale steunmaatregelen die aan de energiezuinigheid bijdragen en meer steun om digitalisering in de bouw te bevorderen gevraagd. Er volgde een bedrijfsbezoek van minister Diependaele aan Gyproc Saint-Gobain, lid van BMP.

www.gyproc.be