dimkortxthermolr.jpg

NEWS 02/06/2021

Xthermo publiceert nieuwe brochure brandveiligheid buitengevels

De leden xthermo vertegenwoordigen het overgrote deel van de Belgische ETICS markt. Als experts op het vlak van buitengevelisolatie bundelden ze hun kennis in een overzichtelijke, merkneutrale brochure. Naast de info rond het Europese en Belgische wetgevende kader komen technische aspecten, met o.m. de brandreactie van bouwmaterialen of bouwsystemen, de hoogte van gebouwen m.b.t. het brandgedrag van gevels en de brandweerstand van de dragende constructie, aan bod. “Door het gebruik en de toepassing van componenten afkomstig van één systeemaanbieder kan de eindgebruiker vertrouwen op een systeem, onderworpen aan de meest strenge vereisten”, stelt Gino Gailliaert van xthermo. Download de brochure via

www.Xthermo.be