dimkortdeschachtengineering3dfinal.jpg

NEWS 28/05/2021

Deschacht start engineeringplatform

Met de opstart van een eigen engineeringplatform richt Deschacht zich tot de ontwerper van rioleringstrajecten en omgevingsaanleg. De technische rioleringsexpertise voor bouw en industrie wordt in één engineeringplatform gecentraliseerd. Planoptimalisatie, 3D bim ontwerp, rekenprogramma’s voor o.a. dimensionering van een afscheider, maatwerk ontwikkeling en productspecialisme maken deel uit van de nieuwe aanpak. Met dit platform kan de ontwerper van riolerings- en omgevingswerken concreet aan de slag. Onder het motto “non-stop advies” wordt de expertise van Deschacht en zusterbedrijf Collinet gebundeld in het kenniscentrum Engineering. Productspecialisten begeleiden architecten en studiebureaus door de specifieke rioleringsmaterie.

www.deschacht.eu/engineering