deceuninckdiksmuidelabo.jpg

RUWBOUW  
Dimension 70 – november 2023
Deceuninck scheert hoge toppen met interne recyclagecapaciteit

Als één van de top 3 internationale fabrikanten van PVC, aluminium en composiet raam- en deuroplossingen, hecht Deceuninck veel aandacht aan betrouwbaarheid, innovatie en duurzaamheid. Recent keurde het SBTi de klimaatdoelstellingen van het bedrijf goed. Deceuninck – dat over een recyclingplant beschikt in Diksmuide – verhoogt ook zijn interne recyclagecapaciteit van 8.000 ton naar 40.000 ton per jaar tegen 2024.

13188007dann.jpg

@HOME  
Dimension 70 – november 2023
We nemen onze job heel serieus … maar beleven er ook graag plezier aan

Nog tot 17 maart 2024 loopt in DE SINGEL de tentoonstelling As Found, met onder de noemer ‘nuance’ – een van de zeven experimentele benaderingen jegens de bestaande ruimte die in de tentoonstelling gedefinieerd worden – een blik op het project Malibran van Carton123 architecten. Eerder dit jaar waren projecten van het Brusselse architectenbureau ook al te zien op de expo Architectuurprijs Leuven 2023 en de Biënnale Architettura in Venetië. “Een uitgelezen opportuniteit om even vanop een afstand naar je werk te kijken en de dingen scherp te stellen”, klinkt het bij zaakvoerders en oprichters Joost Raes en Els Van Meerbeek.

notablok_28.jpg

HELPDESK  
Dimension 70 – november 2023
Projectfoto’s online delen zondertoestemming opdrachtgever? Mag ik plannen, schetsen, werffoto’s en foto’s van een project publiceren op mijn website of sociale media? Moet ik hiervoor eerst toestemming krijgen van de opdrachtgever (via het contract)?

In een dergelijke situatie komen twee rechten met elkaar in conflict. Enerzijds is er het recht op privacy van elke persoon. Anderzijds zijn er de auteursrechten van de architect. Als twee rechten met elkaar in conflict komen, moet je een afweging maken tussen beiden.

notablok_27.jpg

HELPDESK  
Dimension 70 – november 2023
Na-isolatie rieten dak. Ik wil een bestaand rieten dak isoleren langs de binnenzijde, tegen de kepers. Waar moet ik op letten?

Voor de na-isolatie van een rieten dak moet je rekening houden met deze aandachtspunten:

notablok_26.jpg

HELPDESK  
Dimension 70 – november 2023
Niet-presterende aannemer vervangen? De aannemer werkt niet verder en reageert niet op een ingebrekestelling. Kan de opdrachtgever de onderaannemer of een derde aannemer inschakelen?

De opdrachtgever zou de aannemer kunnen vervangen en dus een derde aannemer aanspreken om de werken uit te voeren. Dit heet een ‘buitengerechtelijke vervanging’. Let wel: dit kan alleen onder zeer strikte voorwaarden.

leonstynen.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Léon Stynen, roman van een leven

De casino’s van Knokke en Oostende, de paviljoenen van New York op Expo 38 en van Brussel op Expo 58, het BP-gebouw van Antwerpen, deSingel, eengezinswoningen, inrichtingen van passagiersschepen, bioscopen, en meubilair dat vandaag nog wordt uitgegeven: allemaal zijn het voorbeelden van het emblematische oeuvre van Léon Stynen, van een avant-garde die moeiteloos de tand des tijds doorstaat. Deze nieuwe uitgave verzamelt teksten en onuitgegeven documenten uit de familiearchieven en werpt zo een helder licht op de veelzijdigheid en de diepgaande invloed van Stynen, een discrete reus met maar liefst 990 projecten.

francisalys.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
The Nature of the Game

Niet alleen tijdens het Festival van de architectuur, maar ook bij kunstencentrum Wiels in Brussel ligt de focus dit najaar op spel. Iets uitdrukkelijker nog, want van 7 september 2023 tot en met 7 januari 2024 toont het Centrum voor Hedendaagse Kunst een uitgebreide selectie van Francis Alÿs’ beroemde films van kinderspelen, in dialoog met zijn ingetogen schilderijen en de filminstallatie The Silence of Ani. Architect en kunstenaar staat bekend om zijn observaties van menselijk gedrag in de stedelijke omgeving. Zijn films leggen zowel culturele tradities vast als de spontane en ongedwongen handelingen van kinderen, op straat, in conflictzones en in de turbulentie van het moderne leven. De kinderspelen hebben sinds 1999 een centrale plaats verworven in Alÿs’ praktijk, omdat ze hem in staat stellen de cultuur en de patronen volgens welke mensen leven vast te leggen, soms zelfs op plaatsen waar ze het minst waarschijnlijk lijken voor te komen. The Nature of the Game, eerder al te zien in het Belgische Paviljoen van de Biënnale van Venetië 2022, toont zo films die hij tijdens de pandemie maakte in onder meer de Democratische Republiek Congo, België, Hongkong, Mexico en Zwitserland, aangevuld met meer recente beelden uit Oekraïne.

raymaekers.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Circulaire pionier

Voor de zesde editie van de tentoonstellingsreeks Unfolding the Archives duiken Rotor, UGent en het Vlaams Architectuurinstituut in de wereld van ontwerper Marcel Raymaekers (°1933). Anders dan de vertrouwde Belgische naoorlogse architectuur, zijn de gebouwen van Raymaekers bijna uitsluitend uit gerecupereerde materialen opgetrokken. Vanaf de jaren 1960 realiseerde hij een omvangrijk oeuvre met materialen zoals zwerfkeien uit de Maasvallei of kolommen en portieken van afgebroken kerken. Die doorgedreven toepassing van hergebruik laat hem aansluiten bij eeuwenoude bouwtradities, maar maakt van hem ook een buitenbeen in zijn tijd, een pionier van het circulair bouwen. De tentoonstelling Unfolding the Archives #6 Marcel Raymaekers, pionier in circulaire architectuur focust op enkele belangrijke materiaalstromen in het werk van Raymaekers en illustreert hun traject, van bron tot architecturale toepassing, aan de hand van originele objecten, archiefdocumenten en nieuw fotografisch materiaal. De tentoonstelling maakt deel uit van het Festival van de architectuur, maar blijft ook nadien, tot 17 maart 2024, in DE SINGEL te bezichtigen.

festivalarchitectuur.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Festival van de architectuur

Staat onze omgeving voor altijd vast of is er nog ruimte voor verandering? Het Festival van de architectuur (F/a) 2023 beschouwt de beperkingen van een dichtbebouwd landschap als een uitdaging en bekijkt de omgeving met een nieuwe blik. Als iemand grondig naar onze omgeving kijkt, dan zijn het wel architecten. Maar wat ziet een beeldend kunstenaar of een theatermaker die naar onze omgeving kijkt? Wat ziet een kind? Met ‘Een speelveld’ als thema nodigen het Vlaams Architectuurinstituut en DE SINGEL jong en oud uit om van 5 tot en met 10 september voor één keer de regels opzij te leggen en inventief om te gaan met wat er al is. Antwerpen is gaststad voor deze editie, maar ook op andere locaties in Vlaanderen en Brussel worden evenementen georganiseerd.

stadsvernieuwing.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Stadsvernieuwing is mensenwerk

In een poging om de steden nieuw leven in te blazen en de stadsvlucht te keren, ontwikkelde Vlaanderen zo’n twintig jaar geleden een project dat het ‘Stadsvernieuwing’ doopte. De expo Stadsvernieuwing is mensenwerk toont hoe dit instrument lokale vernieuwing vleugels gaf. Fotograaf Bas Bogaerts trok Vlaanderen rond en legde vast hoe nieuwe manieren van wonen, werken, verplaatsen, samenleven en ontspannen door de stadsvernieuwing ontstonden, terwijl documentairemaker Bertrand Lafontaine in zes kortfilms hetzelfde deed. In de bijbehorende expo Genk is mensenwerk presenteren Joeri De Bruyn (Public Space) en de dienst Ruimte dan weer een aantal vernieuwende en ambitieuze plannen die in Genk zijn opgestart en de stad fundamenteel zullen veranderen. Niet alleen door in stenen te investeren, maar ook – en vooral – in mensen. Beide expo’s zijn van 5 tot en met 19 oktober 2023 gratis te bezichtigen in C-Mine te Genk.

gevondenarchitectuur.jpg

UPDATE  
Dimension 69 – september 2023
Gevonden architectuur

In een wereld waarin migratie, bevolkingsgroei, diversiteit en klimaatverandering grote uitdagingen zijn, krijgt de herbestemming van gebouwen meerdere betekenissen. Duurzaamheid, circulariteit, het collectieve geheugen, toe-eigening ... Hoe kan je in deze nieuwe realiteit de bestaande gebouwde omgeving verder ontwikkelen? Hoe kan erfgoed een antwoord zijn op de noden van vandaag? En welke rol speelt architectuur in deze maatschappelijke veranderingen? Hoe verrijken noties en evoluties zoals circulariteit, conservatie, restauratie, pastiche, weiterbauen, ‘wevend’ te werk gaan en urban mining de hedendaagse architectuurpraktijk? Aan de hand van experimentele, grensverleggende (inter)nationale voorbeelden onderzoekt de tentoonstelling Gevonden Architectuur de verschillende posities die hedendaagse ontwerpers ten opzichte van het bestaande innemen en zet ze de verhouding tussen hedendaags ontwerp en erfgoed op scherp. De tentoonstelling maakt deel uit van het Festival van de architectuur, maar blijft ook nadien, tot 17 maart 2024, in DE SINGEL te bezichtigen.

230621kampc2.jpg

EVENTS  
Dimension 69 – september 2023
Alternatieve watervoorziening in de praktijk

Hoe kunnen individuele en collectieve innovatieve technologieën de weerbaarheid van onze bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste verbeteren? Dat is de vraag die Buildwise, Embuild Vlaanderen, NAV, Vlakwa en VLARIO zich in het kader van het VLAIO COOCK-project Waterbewust Bouwen stellen. Tijdens een tussentijdse studiedag in Kamp C bleek alvast een belangrijke rol weggelegd voor verhoogd hergebruik van niet alleen regen-, maar ook grijs water.